nieuws

Parlementaire enquête woningnood

bouwbreed

Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer verzoekt om een parlementaire enquête naar de woningnood

Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats moet de Kamer weer – volgens de oude, 19e eeuwse traditie – gebruik gaan maken van het enquêterecht. Niet als een evaluatieonderzoek, omdat iedereen heeft zitten slapen, zoals nu de praktijk is geworden. Nee, vooraf. Zonder directe aanleiding. Maar juist bedoeld om goed beleid te kunnen voeren in plaats van hijgerig achter incidenten over frauderende, veel verdienende of stom opererende corporatiedirecteuren aan te lopen. Dat brengt me op de tweede reden. Hoe zit dat nou echt met die woningnood? Is dat een reëel bestaand vraagstuk (met een kop en een staart en dus ook een oplossing)? Of is dat een legitimering van beroepsgroepen en sectoren om eindeloos hetzelfde kunstje (nieuwe woningen bouwen) te herhalen? Ik weet het zo langzamerhand echt niet meer. Neem de kwestie van de wachtlijsten. In vrijwel alle sectoren zijn wachttijden een steen des aanstoots (denk aan de ziekenhuizen), maar dat is het niet in de volkshuisvesting. Weliswaar wordt er altijd geschermd met ellenlange wachttijden en met het argument dat starters een beklagenswaardige categorie op de woningmarkt zijn, tegelijkertijd moet er soms eindeloos geleurd worden met sociale huurwoningen omdat alle mensen bovenaan de wachtlijst niet geïnteresseerd zijn in die specifieke woning. Kranten schrijven ook geen jammerverhalen over het lot van woningzoekenden: kennelijk redden mensen zich toch of blijkt het thuis blijven wonen geen probleem. Tenslotte regent het demografische prognoses dat de leegstand er aan komt. Zelfs in het westen van het land. Snapt u het nog? Wachtlijsten zijn het zogenaamde bewijs van woningnood. En vervolgens van de legitimering van de vervolgactie: bouwen! En nu er geen vraag is naar woningen, van staatssteun voor de bouw. Hoog tijd om de feiten over de vermeende woningnood eens echt op rij te zetten en pas daarna te gaan roepen wat er allemaal moet.

Reageer op dit artikel