nieuws

Opdrachtgevers verlagen direct eisen aan architect

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers verlagen direct hun te hoge omzeteisen aan architecten zodra zij daarmee worden geconfronteerd.

Dat concludeert het Steunpunt Ontwerpwedstrijden na een gerichte campagne in
de afgelopen twee maanden. Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is een initiatief
van Architectuur Lokaal, het landelijk kenniscentrum voor cultureel
opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. In mei en juni heeft de organisatie 28
van in totaal 33 opdrachtgevers aangeschreven met commentaar op en aanbevelingen
voor gestelde aanbestedingscriteria.

Omzeteis

Behalve dat omzeteisen direct fors naar beneden werden bijgesteld, werden ook
onduidelijke of verboden eisen geschrapt en namen de opdrachtgevers procedurele
aanbevelingen over. Bij vijf opdrachtgevers zag het Steunpunt geen aanleiding te
reageren. De adviezen zijn volgens het Steunpunt bij opdrachtgevers over het
algemeen goed ontvangen. “Vaak hebben ze de aanbevelingen overgenomen in een
Nota van inlichtingen. Dat heeft bijvoorbeeld een halvering van de omzeteis tot
gevolg gehad.” Werd eerder bij 43 procent van de aanbestedingen 1 miljoen euro
per jaar of meer geëist, nu is dat percentage teruggebracht naar 18 procent. “In
een enkel geval werden twaalf referentieprojecten gevraagd”, licht Michel
Geertse van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden toe.” Ook gebruikten ze geregeld
selectie- en gunningscriteria door elkaar en vroegen ze een
accountantsverklaring (voor architecten niet verplicht).” Verder werd het
lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Architecten, BNA, geëist (niet
toegestaan) of werd de overdracht van het intellectueel eigendom verplicht
gesteld. Dat laatste is juridisch onmogelijk.”

Aanbestedingsleidraad

Aanleiding voor de oprichting van het Steunpunt is de klacht van architecten
dat omzet- en referentie-eisen bij ontwerpopdrachten vaak disproportioneel zijn.
Hierdoor komt slechts een fractie van de geschikte architectenbureaus in
aanmerking voor een opdracht. Vorig jaar escaleerde deze problematiek bij de
aanbesteding van het ontwerp van het gemeentehuis in het Westland. Zeven van de
twaalf geselecteerde architecten liepen toen weg vanwege de onredelijke eisen
van de gemeente. De crisis zorgt voor een vrije val van het aantal
aanbestedingen voor architecten. Het Steunpunt gaat wel door met het
aanschrijven van opdrachtgevers. Een eigen aanbestedingsleidraad ‘Compas Light’
is in ontwikkeling.

Reageer op dit artikel