nieuws

Ontsluiting Utrecht-West voor Raad van State oké

bouwbreed

De bezwaren tegen de aanleg van de Nieuwe Ontsluiting Utrecht West2(Nouw2) zijn ongegrond. Zo luidt de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep dat de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht(SSLU) had ingediend bij het hoogste rechtsorgaan.

De SSLU richtte zich tot de Raad van State nadat de rechtbank van Utrecht een
beroep tegen de aanleg van de weg had afgewezen. Volgens Stop
Luchtverontreiniging Utrecht deugt het luchtkwaliteitsonderzoek van de gemeente
Utrecht niet. De verkeersader zal veel meer luchtverontreiniging veroorzaken dan
de gemeente aangeeft.

De Raad van State denkt daar anders over. Het rapport Nouw2
luchtkwaliteitsonderzoek, samengesteld door Witteveen en Bos, is volgens het
hoogste rechtsorgaan in orde.

Reageer op dit artikel