nieuws

‘Onrealistisch’ plan Binckhorst valt bij ondernemers slecht

bouwbreed

Ondernemers hebben weinig vertrouwen in bestemmingsplan ‘Nieuw Binckhorst’ van de gemeente Den Haag. Daarom hebben dertig ondernemers de handen ineen geslagen en een alternatief plan gelanceerd.

Het ontwerp van de ondernemers, ‘Haagse Binckhorst’, is ingediend als zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. “Dit alternatieve plan houdt veel meer rekening met de bestaande situatie. Het ontwerp van de gemeente wil alles uitgummen en het hele gebied opnieuw inrichten. Het is echt zo’n tekentafelplan”, stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Als voorbeeld noemt Wijsmuller het park dat is ingetekend op een plek waar nu bedrijven gehuisvest zijn. “Al die bedrijven moeten worden uitgekocht en geherhuisvest. Het zorgt voor veel onzekerheid bij de betrokkenen. Bovendien zijn er nog geen toeleidende wegen voor zo’n park, dus er moet extra infrastructuur komen. Zoiets maakt gebiedsontwikkeling onnodig omslachtig en kostbaar.”
Die kosten zorgen voor extra onzekerheid. Door de recessie is de betrokkenheid van een van de grote investeerders op losse schroeven komen te staan. BPF Invest trekt zich waarschijnlijk terug. “Er wordt nogal omheen gedraaid vanwege de juridische consequenties, maar het is wel duidelijk dat hun aandeel gaat veranderen”, stelt Wijsmuller. Maar dat iets moet gebeuren in het gebied, daar is iedereen het over eens. “Veel kantoorpanden staan leeg, er zijn braakliggende kavels en een aantal bedrijven is nogal ouderwets. Een nieuwe impuls is zeker nodig”, stelt hij. Dat kan volgens de ondernemers ook door te kijken wat er nu is en daarmee verder te werken.

Alternatief

Het alternatieve plan bevat de moderne vereisten zoals duurzaamheid en functiemenging, maar behoudt voor de bestaande bedrijven 97.000 vierkante meter bedrijfsruimte “in plaats van de geplande 1000 vierkante meter. Het huidige plan houdt alleen in algemene termen rekening met de bestaande ondernemers, concrete invulling wordt op de lange baan geschoven. Dit geeft veel onzekerheid en dat remt weer de investeringsbereidheid van de ondernemingen”, licht Wijsmuller toe. “In het gebied werken nu 10.000 mensen bij vierhonderd bedrijven. Op die werkgelegenheid moet je zuinig zijn.”

Reageer op dit artikel