nieuws

‘Nieuw huis staat zelden op instorten’

bouwbreed

Een fonds dat ook na tien jaar nog garant staat voor constructiefouten in nieuwe koopwoningen is overbodig. Dat meent Peter van Noord, directeur van Woningborg die jaarlijks 3000 klachtmeldingen over gebreken ziet langskomen.

INTERVIEWPeter van Noord

Van Noord reageert daarmee op een plan van PvdA’er Jan Boelhouwer. Het
Kamerlid pleit voor een nieuw fonds voor gedupeerden van constructiefouten.
Verschil met de waarborgcertificaten van Woningborg is dat het fonds ook nog na
tien jaar uitkeert. Verzekeringsmakelaar Meeùs noemde het plan vorige week al
onzinnig. Woningborg sluit zich daarbij aan. Van Noord: “Het oprekken van de
garantietermijn voor nieuwe koopwoningen heeft geen zin, omdat constructieve
schade aan woningen zich altijd openbaart binnen tien jaar na oplevering.
Bovendien is verzekeringtechnisch gezien tien jaar de maximaal te verzekeren
termijn.”

Instorten

Van Noord zegt eigenlijk geen meldingen te krijgen van ernstige constructieve
problemen buiten de garantietermijn. “Als die er zijn, dan horen we dat echt
wel”, garandeert hij. Ook gedurende de eerste tien jaar na oplevering, komt Van
Noord zelden fouten tegen die een huis kunnen doen instorten. “In de
drieëndertig jaar tijd dat we waarborg verlenen, zijn we slechts sporadisch
betrokken geweest bij problemen met funderingen of constructies.” De directeur
noemt een paar voorbeelden. “In Limburg was een beganegrondvloer direct op zand
in een rivierbedding gelegd. Al snel trad daar zetting op.” Bij houtskeletbouw
ging het een keer mis met de lijmverbinding. “Dat was een zelfdragende
constructie. De lijm onthechtte en dat ging ten koste van de stijfheid. Scheuren
volgden.” Van Noord benadrukt dat Woningborg niet altijd aan zet komt. Zo hadden
de bewoners van Patio Sevilla in Maastricht ook een certificaat. Toen vijf
balkons instortten hoefde Woningborg niet uit te keren.

Certificaten

In een langere garantietermijn, mag de directeur dan niets zien. Wel vindt
hij dat gemeenten bouwbedrijven actiever moeten aansporen waarborgcertificaten
aan te bieden. “Ongeveer 20 procent van alle projectmatige koopwoningen is nu
niet gedekt. Dat is maatschappelijk gezien onacceptabel en brengt zeker in
crisistijd grote risico’s met zich mee. Ik ken verhalen van kopers die na een
faillissement 80.000 euro aan afbouwkosten zelf moesten ophoesten.” Dat de
Nationale Hypotheek Garantie sinds kort niet meer wordt verleend zonder
afbouwverzekering noemt Van Noord in dat kader positief. Ook Woningborg heeft
last van de crisis. In het eerste half jaar van 2009 verstrekte het 46 procent
minder certificaten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch komt het niet
in de problemen, stelt Van Noord. “Wij houden de solvabiliteit van aangesloten
bouwondernemingen nemers (1200, red.) nauwlettend in de gaten. Bovendien stellen
we sinds het najaar van 2008 extra eisen. Pas als 70 procent van een project is
verkocht, geven wij certificaten af. Voorlopig blijft die maatregel
gehandhaafd.” Woningborg heeft voortdurend circa 200.000 woningen na oplevering
in garantiedekking. Een waarborgcertificaat biedt kopers een afbouwwaarborg
wanneer bouwbedrijven failliet gaan en een herstelgarantie voor gebreken tot zes
jaar na oplevering. Bij ernstige constructieve gebreken geldt de garantietermijn
tot tien jaar na oplevering.

Een recent rapport van TNO leert dat constructiefouten in de bouw nog steeds
veel voorkomen. Zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering gaat het mis. Dat
beeld bestaat al decennialang. In deze serie ’12 bouwwerken 13 bouwfouten’
spreekt Cobouwmet deskundigen.

Reageer op dit artikel