nieuws

Ministeries willen af van verpreid liggende kassen

bouwbreed

In hun niet aflatende strijd tegen de verrommeling van het Nederlandse landschap hebben de ministers Cramer (ruimte) en Verburg (landbouw) een nieuwe prooi op het oog. Na de bedrijventerreinen zijn nu de verspreid liggende kassen aan de beurt.

De ministeries van VROM en Landbouw gaan samen met provincies en gemeenten
verspreid liggende kassen opruimen en bundelen in gebieden waar wel ruimte is
voor ontwikkeling. Nu ligt er nog zo’n 1000 hectare aan kassen in
landschappelijk waardevolle gebieden, zoals Rijksbufferzones en Nationale
Landschappen. Verhuizing is echter complex en duur. Beide ministeries gaan nog
sterker inzetten op de aanpak van verspreid liggende kassen. Doel is om in 2011
200 hectare minder verspreid liggende kassen te hebben, oplopend tot 800 hectare
in 2020. Het verplaatsen gebeurt op basis van vrijwilligheid .

Duurzaamheid

“Met deze aanpak willen we bijdragen aan een mooi landschap, maar ook aan
duurzaamheid. Denk aan de Zuidplaspolder met zijn energiezuinige kassen, het
gebruik van CO2uit de industrie en warmtekoppeling met woonwijken”, schrijft
Cramer in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft 10 miljoen euro op de
plank liggen om op tien plaatsen de her en der verspreide kassen te slopen en
elders weer op te bouwen. Dat geld komt boven op het Nota Ruimte-budget, de
provinciale en gemeentelijke begrotingen en de opbrengsten uit de Ruimte voor
ruimteregeling. Twee projecten zijn al bekend: Midden-Delfland en Stompwijk. De
andere acht worden in oktober bekendgemaakt. Provincies moeten voortaan beter
aangeven waar nog wel of geen ruimte is voor de uitbreiding van het areaal aan
kassen. In 2011 wordt de jacht op de verspreide kassen geëvalueerd.

Reageer op dit artikel