nieuws

Investeerders hebben weinig belangstelling voor bouw

bouwbreed

De belangstelling van kapitaalverschaffers om te investeren in bouw is tanende. Dit blijkt uit de fusie- en overnamebarometer van PricewaterhouseCoopers.

Bij het opnemen van de barometerstand eind vorig jaar was 4 procent van de
ondervraagde private equity-bedrijven bereid te investeren in de bouw. In de
meting halverwege dit jaar was dit percentage gedaald naar drie. In de
vastgoedsector is de belangstelling juist iets gestegen, van 6 naar 9 procent.
De grootste mogelijkheden zien de investeerders in de gezondheidszorg en de
energiesector. Ondanks de economische crisis verwachten de kapitaalverschaffers
volgend jaar weer meer te gaan investeren. Eind vorig jaar dacht 18 procent dat,
nu is dat 44 procent. Het aandeel investeerders dat juist een afname verwacht is
tegelijkertijd gehalveerd van twee derde naar een derde. Private Equity wordt
door de bedrijven nog steeds meer als bedreiging dan als kans gezien. Net als
eind vorig jaar ziet ook nu bijna een kwart van de bedrijven het binnenhalen van
private equity als een bedreiging. Het percentage bedrijven dat het als een kans
ziet is juist gedaald van 15 naar 10 procent, terwijl 28 procent geen mening
heeft. De rest denkt er neutraal over.

Fusie- en overnamemarkt

PricewaterhouseCoopers concludeert verder uit het onderzoek dat de bodem van
de Nederlandse fusie- en overnamemarkt nog niet is bereikt. Slechts een derde
van de ondervraagde specialisten op het gebied van overnames verwacht een
herstel binnen een half jaar. Slechts een vijfde van hen denkt dat de bodem in
de overnameprijzen is bereikt. Maar liefst 70 procent ziet daarnaast grote
verschillen tussen koper en verkoper over de waarde van de onderneming. Een
nagenoeg zelfde percentage vindt dat gesprekken met banken bemoeilijkt zijn door
de crisis. Vanwege die moeizame kredietmarkt geven 6 op de 10 bedrijven
prioriteit aan versterking van de balans en de liquiditeitspositie boven fusies
en overnames.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels