nieuws

Groei van voorraden nekt roep om duurzaam geproduceerd hout

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen vreest dat de import van duurzaam geproduceerd hout zal inklappen. Het inkopen op duurzaamheid speelt bij de professionele gebruikers nog steeds een ondergeschikte rol.

Adjunct-directeur Paul van den Heuvel van brancheorganisatie VVNH vraagt zich
af of de geringe vraag naar duurzaam hout de boseigenaren niet zal ontmoedigen.
“Wij lopen het risico dat jarenlange inspanningen verloren gaan. De uitblijvende
afzet in Nederland resulteert uiteindelijk in een wegvallende vraag naar
duurzaam hout uit de productielanden”. In een brief aan de Tweede Kamer
verzekert de VVNH dat ze haar leden zal blijven stimuleren op de ingeslagen weg
verder te gaan. Daarnaast wil de organisatie alle schakels in de keten –
krachtiger dan ooit – wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarom trekt de
houthandel ook bij de overheid aan de bel. De VVNH wil dit jaar voor elkaar
boksen om met alle relevante partijen stevige afspraken te maken over het
stimuleren van duurzaam hout.

Volgens onderzoek van Probos was vorig jaar al 58 procent van al het in
Nederland verhandelde hout duurzaam geproduceerd. VVNH ziet het aandeel dit jaar
stijgen tot 75 procent. De organisatie zegt te worstelen met de vraag of ze in
tijden van krimp en ontslagen, haar leden mag vragen een duurder maar
onverkoopbaar product in voorraad te nemen. De VVNH roept de overheid op bij
aankoop het goede voorbeeld te geven en duidelijk te maken welke
certificeringssystemen duurzaamheid garanderen. Keurmerk PEFC heeft met 73
procent verreweg het grootste aandeel in het aanbod van duurzaam hout, gevolgd
door FSC (25 procent) en SFI/CSA en MTCC met ieder 1 procent. De houthandel
dringt aan op resultaatgerichte afspraken (prijssteun). Alleen dan krijgen de
kabinetsdoelstellingen “100 procent duurzaam inkopen in 2010” en “50 procent
duurzaam hout in 2011” volgens Van den Heuvel concreet inhoud.

Reageer op dit artikel