nieuws

GeoBlock neemt huiver rond geel eps weg

bouwbreed Premium

GeoBlock neemt huiver rond geel eps weg

Herverwerkt eps doet de gww-aannemer soms huiveren. Stichting GeoBlock, die vanuit Zaltbommel het product promoot, hoopt die schroom bij beleidsmakers, voorschrijvers en aannemers weg te nemen met onder meer een cursus en voorbeelden van specifieke toepassingen.

Herverwerkt oftewel geel eps, zo genoemd door de kleur die het onderscheidt
van wit nieuw eps, is een alternatief voor ophoogzand. Het voordeel is volgens
GeoBlock-voorman John Giltjes dat een weg(verbreding) minder bouwtijd vergt,
omdat het werk direct kan beginnen na het leggen van eps-funderingsplaten. “Het
financiële voordeel dat daaruit volgt compenseert ruimschoots de hogere prijs
van een kubieke meter geel eps.” Bij de traditionele methode volgt de aanleg pas
wanneer de ondergrond onder de druk van een zwaar zandpakket na jaren voldoende
is ingeklonken om een weg te kunnen dragen. Grond klinkt in door een overmaat
aan zand, dat later voor een deel weer wordt afgegraven en weggereden. Dat kost
geld, terwijl de uitlaatgassen van het materieel mede bijdragen aan het
milieubederf. “Wie aan dat laatste te weinig aandacht besteedt, kan een project
naar een ander zien gaan”, waarschuwt Giltjes. “Het programma Duurzaam Inkopen
stelt voor elke aanschaf van de overheid een becijfering van de milieueffecten
verplicht.” Ook jarenlang inklinken geeft geen zekerheid over het uiteindelijke
draagvermogen. Er kunnen nog steeds verzakkingen ontstaan. De eigenaar verhaalt
de reparatie van zulke schades tegenwoordig steeds vaker op de bouwer van de
weg. Giltjes: “Allemaal te voorkomen met geel eps.” De verbreding van de N475
bij Krimpen aan den IJssel leert dat het materiaal zich in de praktijk goed
gedraagt. Die ervaringen verwerkt GeoBlock in zijn Visiedocument Wegverbreding.
Geel eps voldoet ook goed in railinfrastructuur zoals binnenkort te lezen is in
het Visiedodument Spoorwegconstructies. Buiten Nederland constateert Giltjes
intussen een flinke belangstelling voor het gebruik van geel eps in de
spoorwegbouw.

Rijnenburg

Hoogeemraadschap Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht overwegen geel
eps toe te passen bij de voorbereiding van de woonwijk Rijnenburg. Deze locatie
moet dezelfde omvang krijgen als de nabijgelegen Vinex-wijk Leidsche Rijn. “Het
hoogheemraadschap wil daar niet direct zware ophoogmaterialen toestaan, omdat
die de waterbalans verstoren”, zegt Giltjes. “Met lichte materialen als geel eps
is daar veel minder kans op.” Geel eps bestaat voor 20 tot 40 procent uit onder
meer verpakkingen en schoon restmateriaal. In Giltjes’ berekening vermindert 1
kilo restmateriaal de CO2-belasting van het eindproduct met de hoeveelheid die
26 doorsnee-auto’s per kilometer uitstoten.

Reageer op dit artikel