nieuws

‘Fraude werk van paar individuen’

bouwbreed

‘Fraude werk van paar individuen’

Janssen de Jong Groep grijpt andermaal in om fraude binnen de onderneming uit te bannen. De bouwer doet aangifte van mogelijke verduistering en stuurt vier werknemers de laan uit. Topman Eric Krul licht toe.

U heeft twee werknemers ontslagen en afscheid genomen van twee
anderen. Waarom nu pas? Ze worden al geruime tijd verdacht van
omkoping.

“Als het aan mij lag had ik ze veel eerder ontslagen. Maar het is natuurlijk
zaak om zorgvuldig te zijn bij dit soort processen. Dat zijn we geweest.”

Blijft het hierbij?
“Ik sluit niet uit dat er meer werknemers worden ontslagen. Hoeveel,
dat is vooralsnog niet duidelijk.”

Behalve door enkele werknemers bent u mogelijk ook benadeeld door
onderaannemers. Om hoeveel bedrijven gaat het?

“Laat ik zeggen een aanzienlijk aantal.”

Wat verwijt u deze bedrijven?
“Dat ze door ons betaald zijn zonder dat er werkzaamheden tegenover hebben
gestaan. In de administratie van de voormalige vestiging in Meerssen zijn
boekingen aangetroffen waarvan de onderliggende opdrachten ontbreekt.”

Hoeveel geld is er op die manier verdwenen?
“Als onze vermoedens juist zijn, gaat het om veel geld. Nog even
afhankelijk van de periode waarin de onregelmatigheden hebben plaatsgevonden,
gaat het over tonnen. Als het niet meer is.”

Gaat u de schade verhalen?
“Dergelijke procedures sluit ik niet uit.”

Onderneemt u verder nog actie?
“Wij zijn nu bezig met een omvangrijk compliance programma. Dat moet
alle werknemers doordringen van integriteit. Gedragscodes worden
geherformuleerd, aangescherpt en bindend verklaard.”

Was dat niet goed geregeld?
“Ik denk dat we als Janssen de Jong trots mogen zijn op onze normen en
waarden. We waren een van de eerste bouwers die destijds de gedragscode voor de
bouw ondertekende. We dachten dan ook dat we alles goed voor elkaar hadden. Dat
is ook zo, want bij veruit het grootste deel van het bedrijf is niets aan de
hand.”

U heeft op een eerder moment aangegeven dat de vermeende fraude is
terug te voeren op een paar individuen binnen de vestiging Meerssen van de
infradivisie. Bent u die mening nog altijd toegedaan?
“Zeer zeker. Ik denk dat justitie daar net zo overdenkt.”

Dat is niet onbelangrijk. Heerlen weigert u opdrachten te verstrekken
omdat u als bedrijf in de fout zou zijn gegaan.

“Wij bereiden momenteel dan ook een zaak voor tegen de gemeente. Het is vooral
een principekwestie. Je bent pas schuldig als je bent veroordeeld. In dit geval
is daar geen sprake van. Zelfs individuen zijn nog niet veroordeeld.”

U heeft besloten geen beroep aan te tekenen in de zaak tegen
mededingingsautoriteit NMa over de afgeluisterde telefoontaps. Verwacht u dat u
kansloos bent?

“Nee, integendeel. Alleen is onze gang naar de rechter uitgelegd als een poging
om bepaalde informatie niet te willen delen. Niets is echter minder waar. In
februari ben ik al op het kantoor van de NMa geweest en heb mijn volledige
medewerking toegezegd. Door niet in beroep te gaan onderstrepen we dat nog eens
extra.”

Waar bestaat die medewerking uit?
“Dat ik mijn best doe om uit te vinden wat er aan de hand is en die
informatie wil delen. We hebben de resultaten van ons interne onderzoek ook
overhandigd aan justitie.”

U heeft ook aangifte gedaan?
“Ja. We hebben het Openbaar Ministerie gevraagd om onze bevindingen
verder uit te zoeken. Justitie heeft veel meer bevoegdheden dan de accountants
van KPMG en kan dus nog verder rechercheren.”

Reageer op dit artikel