nieuws

Duurzaamheidslening voor energiezuiniger huis

bouwbreed

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) wil dat particulieren hun woning energiezuinig maken. Huiseigenaren kunnen een duurzaamheidslening afsluiten.

De huiseigenaren moeten zich voor het krediet wenden tot de gemeente of de
provincie. Het gaat om bedragen tussen 2500 en 15.000 euro. Met het geld kunnen
particuliere huiseigenaren hun woning laten voorzien van bijvoorbeeld dubbel
glas of zonnepanelen. Als de lening aanslaat wordt een belangrijk deel van de
ambities die het Rijk koestert op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd.
Bovendien stimuleert het krediet de werkgelegenheid in de bouw en krijgen
huiseigenaren een lagere energierekening. Dat maakt het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (Svn) bekend. De organisatie treedt op als financiële partner
van onder meer gemeenten en marktpartijen in de volkshuisvesting. Het fonds
beheert onder meer fondsen waaruit gemeenten of provincies leningen tegen lage
tarieven kunnen verstrekken aan particulieren (revolverende fondsen).

Bekendheid

Volgens Richard Luigjes, hoofd verkoop en communicatie van Svn, hebben de 288
aangesloten gemeenten voldoende geld in het fonds ondergebracht om daaruit de
leningen te verstrekken. Niettemin zijn er momenteel slechts zes gemeenten en
één provincie die deze vorm van krediet verlenen. “Dat komt doordat dit een
nieuw type krediet is. Onbekend maakt onbemind. Daarom gaan we de
duurzaamheidslening onder de aandacht brengen van onze leden. Inmiddels hebben
al vijftig gemeenten aangegeven dat ze het krediet willen gaan verstrekken. Ik
denk dat de lening over drie à vier jaar in de meeste plaatsen te verkrijgen
is.” Maar dat is niet voldoende, waarschuwt Luigjes. De huiseigenaren moeten op
grote schaal op de hoogte worden gebracht van het bestaan van deze lening. “Zo
niet, dan zal de duurzaamheidslening net als veel beschikbare regelingen
verstoffen en uiteindelijk een stille dood sterven.” Vanwege de grote belangen
die met het energiezuinig maken van woningen zijn gemoeid, gelooft Luigjes niet
dat het zover zal komen. De duurzaamheidslening staat los van de subsidies die
het ministerie van VROM geeft voor het energiezuinig maken van woningen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels