nieuws

Datacenter verkrijgt energie uit omliggend kassengebied

bouwbreed

De bouw van bedrijven en woningen nabij glastuinbouw kan een forse energiebesparing opleveren. Voorwaarde is dat de restwarmte die vrijkomt bij de kassen wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Dat stelt de Milieufederatie Noord-Holland naar aanleiding van de bouw van een datacenter nabij het kassengebied Agriport in de Wieringermeer. Daar verrijst een datacenter met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. Royal Haskoning en het in Amsterdam gevestigde Parthenon Data Centres hebben daartoe een contract ondertekend.
In een datacenter, ook wel rekencentrum genoemd, kunnen ict-apparaten zoals servers worden ondergebracht. De kassen in Agriport zullen het datacenter voorzien van elektriciteit. Overtollige warmte die het rekencentrum produceert, zal worden gebruikt voor de verwarming van de kassen. Zowel bestaande als nieuw te bouwen kassen kunnen hiervan gebruik maken.

Optimaal

De Milieufederatie Noord-Holland becijfert dat door de samenwerking jaarlijks 800 ton CO2-emissie kan worden bespaard. Energiespecialist Rolf van Arendonk, van de Milieufederatie Noord-Holland, juicht de samenwerking dan ook toe. “Dit is een optimale samenwerking tussen glastuinbouw en een ander soort bedrijf. Een positieve ontwikkeling want de energiebesparing is enorm.” De bouw van het rekencentrum begint volgend jaar. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt het in het laatste kwartaal van 2010 in gebruik genomen.
Verwarming van het rekencentrum door de vrijkomende energie van de kassen is mogelijk doordat tussen het datacenter en de kassen rondom koppelingen worden aangelegd voor de uitwisseling van warmte, koude en elektriciteit in combinatie met warmte- en koudeopslag.
“De warmte die bij conventionele datacenters door het dak naar buiten verdwijnt, wordt nu gebruikt om tomaten en paprika’s te kweken”, licht Royal Haskoning toe.
Volgens Pieter Duijves, directeur van Parthenon Data Centres, is er internationale belangstelling voor het concept. Hij verwacht dat het een belangrijk exportproduct gaat worden. Ook zijn er gevorderde plannen om op een andere plek nabij een kassencentrum in Nederland een vergelijkbaar rekencentrum te bouwen. Waar dat zal gebeuren, wil een woordvoerder van Parthenon Data Centres niet zeggen.

Reageer op dit artikel