nieuws

Dakdekkers gaan crisis te lijf met pool

bouwbreed

Subsidieregelingen en intensieve samenwerking tussen dakdekkersbedrijven met veel en weinig opdrachten moeten de gevolgen van de economische recessie voor de dakdekkersbranche opvangen.

Piet Jacobs, bestuurslid van brancheorganisatie Het Hellende Dak, reageert hiermee op de uitkomsten van een enquête onder tweehonderd dakdekkersbedrijven.
Het onderzoek, Dakenbranche 2009 van Van Es Marketing Services, wijst uit dat de dakenbranche hard wordt getroffen door de economische crisis. Zowel voor 2009 als voor 2010 verwacht de sector een daling van de omzet en het netto bedrijfsresultaat.
Voor dit jaar gaat 40 procent van de dakdekkers uit van dalende inkomsten. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog ongunstiger. Ruim de helft van de dakondernemers, 56 procent, verwacht dat het netto bedrijfsresultaat zal teruglopen.
Volgens het onderzoek is er nauwelijks verschil in de negatieve omzetontwikkeling bij platte daken, hellende daken of rietdekkers. En dat terwijl in de jaren tot 2008 nog sprake was van een stijgende lijn in de verwachte omzetontwikkeling. In 2007 rekende zelfs nog ruim de helft, 57 procent, van de dakdekkers op een stijging van de omzet.
“De huidige situatie kan worden vergeleken met die in de jaren tachtig van de vorige eeuw”, verzucht Jacobs. “Dat maakt het nodig dat we elkaar binnen de branche steunen . En daarnaast zou de overheid de subsidieregelingen zoals die in de jaren negentig nog golden in ere moeten herstellen.” Als dat gebeurt, worden veel opdrachtgevers gestimuleerd om bijvoorbeeld hun dak te laten isoleren en daarvan zou de branche als geheel profiteren. “Dat betekent minder ontslagen, minder faillissementen en het is daarnaast goed voor het milieu.” Het Hellende Dak is hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken.

Samenwerken

Veel waarde hecht Jacobs aan een plan om dakaannemers die ondanks de recessie over een goed gevulde orderportefeuille beschikken, te laten samenwerken met collegabedrijven die het rustig hebben. “We willen een pool in het leven roepen, waarbij ondernemers met veel werk personeel lenen van andere aannemers. Zo kunnen wel alle opdrachten worden uitgevoerd, terwijl er geen werknemers ontslagen hoeven te worden.”
Niettemin verwacht Jacobs faillissementen. “Door de crisis is het betalingsgedrag niet florissant. Daardoor gaan bedrijven in de knel komen. Vooral ondernemingen die in de woningbouwsector werken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels