nieuws

Arbeidsinspe ctie alert op illegale arbeid in crisistijd

bouwbreed Premium

De Arbeidsinspectie is waakzaam of de economische crisis voor bedrijven aanleiding is om met illegale arbeid de loonkosten te drukken.

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken is dit jaar extra alert op de inzet van illegalen, terwijl de inhuur van buitenlandse werknemers zonder de benodigde papieren de laatste jaren juist afnam.
Volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie wordt de concurrentie voor bedrijven door de crisis groter. Hierdoor neemt de kans toe dat werkgevers op een oneerlijke manier proberen te concurreren en hun ‘gewone’ personeel aan de kant zetten voor onderbetaalde illegale krachten. De woordvoerder benadrukt dat dit soort praktijken nog niet is gesignaleerd.
Sinds 2006 is een daling te zien in het gebruik van illegaal personeel. Bij 16 procent van de ruim 10.000 controles die vorig jaar zijn uitgevoerd bij bedrijven, troffen inspecteurs misstanden aan. In 2007 ging het nog om 18 procent en het jaar daarvoor om 23 procent. In de bouw is het aantal overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen eveneens sterk gedaald, van 30 procent van de gecontroleerde projecten in 2007 naar 18 procent in 2008.
De daling wordt vooral toegeschreven aan strengere controles. Ook maakt het uit dat voor veel Oost-Europeanen uit nieuwe EU-lidstaten, onder wie de Polen, geen vergunning meer nodig is om in Nederland te werken. Voor Roemenen en Bulgaren geldt nog wel een vergunningsplicht. Zij worden vaak als illegaal (zelfstandig) werkende aangetroffen.
Op plekken waar het nog niet goed gaat, zal de Arbeidsinspectie streng blijven controleren. Onder andere de bouw blijft daarbij aandachtspunt.

Reageer op dit artikel