nieuws

‘Aanpak verbreding A4 bij Leiderdorp rammelt’

bouwbreed Premium

De Spoedwet-methode om de verbreding van de A4 bij Leiderdorp snel te realiseren, is onzorgvuldig. Dat stelt Milieudefensie, dat de Raad van State vraagt zich uit te spreken over de juridische houdbaarheid van deze aanpak.

De Spoedwet is, stelt Milieudefensie, niet goedgekeurd door de Raad van State. Dit orgaan adviseerde negatief over de eerste versie van deze wet en zou bij de latere wijzigingen buitenspel hebben gestaan.
Het staat Milieudefensie daarnaast tegen dat de procedure voor het Tracébesluit A4 al aan de gang was toen de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing werd verklaard. “Wij vragen de Raad van State dan ook een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van deze handelwijze”, schrijft de organisatie in haar beroepschrift.
De voorziene overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen op een aantal plaatsen vormt het strijdpunt. “Overschrijding van de normen, hoe lokaal ook, is in tegenspraak met de regelgeving”, weet de milieuorganisatie, want de norm is geen streef- maar een grenswaarde. “De wereldgezondheidsorganisatie WHO beveelt een grens aan die nog eens de helft lager ligt”, voegt ze daar fijntjes aan toe.

Mogelijk

Campagneleider verkeer van Milieudefensie Meta Meijer verklaart over het beroep: “Ik ben van mening dat de overheid in plaats van inspraak onmogelijk te maken, moet zorgen voor goede regels en een goede uitvoering daarvan.” Maatregelen om tot een betere luchtkwaliteit te komen, zijn mogelijk, stelt ze, maar worden niet benut. “Ik doe het liever niet, maar er rest mij niet anders dan dit soort wegen te bewandelen.”
Nog drie partijen hebben zoals eerder gemeld beroep aangetekend tegen de wegverbreding. Naast bewonersorganisaties bevindt zich daaronder ook Bouwfonds Ontwikkeling.

Reageer op dit artikel