nieuws

Zonne-energie synoniem aan Nederland

bouwbreed

Zonne-energie in Nederland moet beter op de kaart worden gezet, vinden Ton Koenders en Fons van Pul van Pfixx Solar Systems uit ‘s-Heerenberg. De ondernemers vatten dit standpunt letterlijk op met hun plannen voor de bouw van een Solar Park in de vorm van Nederland.

Met een omvang van 12 hectare en ruim 46.000 zonnepanelen moet het Solar Park
flink de aandacht trekken. “We willen in Nederland laten zien dat zonne-energie
hier heel goed mogelijk is en in het buitenland willen we ons profileren op het
gebied van duurzame energie”, stelt Koenders. Het Solar Park krijgt naast het
opbrengen van duurzame energie ook een educatieve, culturele en toeristische
functie. Centraal in het park komt een amfitheater voor concerten en
presentaties, er zijn plannen voor de aanleg van waterpartijen en er komt
mogelijk een aansluiting op bestaande fietsroutes. Aan de plannen voor het Solar
Park werken studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen mee, die onder meer de
toepassing van een cradle-to-cradle onderstel voor de panelen hebben ontwikkeld
en mogelijkheden voor financiering hebben onderzocht. “We willen graag ook het
regionale bedrijfsleven, waaronder bouw- en installatiebedrijven, op onze
plannen laten aanhaken”, laat Koenders weten. Nu al werkt Pfixx Solar Systems
samen met andere duurzame bedrijven, zoals Titan Wood en Nuon Helianthos. De
plaats van het park ligt nog niet vast, maar de ondernemers zijn in gesprek met
de gemeente Montferland, waar inmiddels twee mogelijke locaties zijn gevonden.
Na de zomer start Pfixx Solar Systems in deze gemeente al met de realisatie van
een andere, kleinschaligere zonne-energiecentrale. Op het oude vuilstortterrein
in Azewijn komt een 8 hectare groot zonne-energiepark. Het Gelderse
provinciebestuur heeft hiervoor 1,8 miljoen euro subsidie toegezegd.

Subsidie

Voor het Solar Park in de vorm van Nederland ligt intussen een
subsidieaanvraag van 4,5 miljoen euro bij de provincie. Koenders schat de kosten
voor de aanleg van het park op 14 tot 16 miljoen euro. Zijn bedrijf onderhandelt
nog met energiebedrijven over deelname aan het project. “Ondersteuning van de
overheid is nodig”, stelt Koenders, die ook wel creatieve ideeën heeft voor de
financiering: “Het zou mooi zijn als particulieren die geen mogelijkheid hebben
thuis zonne-energie toe te passen, hun subsidie in het Solar Park zouden kunnen
inzetten.” Koenders hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de aanleg van het
park.

Reageer op dit artikel