nieuws

Werkloosheid technici neemt met tientallen procenten toe

bouwbreed

Het aantal niet-werkenden op zoek naar een baan is in mei gestegen tot 6,2 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder technici is met tientallen procenten toegenomen.

Uit cijfers van UWV Werkbedrijf blijkt dat de werkloosheid in de grote steden
het sterkst toeneemt. In Rotterdam zit al 12,6 procent van de beroepsbevolking
zonder werk. Amsterdam heeft 11,1 procent thuiszitters. De werkloosheid is in
Den Haag en Utrecht opgelopen tot respectievelijk 8 en 5,9 procent. Regionaal
zijn de verschillen aanzienlijk. In Groningen heeft al 8,6 procent van de
beroepsbevolking geen werk. Limburg blijft met een score van 8 procent niet ver
achter. De geringste werkloosheid bestaat in Utrecht (4,3 procent) en Zeeland
(4,6 procent). Het aantal niet-werkenden zonder baan is in de categorie hogere
technische beroepen in mei met twee vijfde toegenomen tot 1424. Bij de
middelbaar technische beroepen bedroeg de stijging 43,1 procent tot een groep
van 4324. Bij de lagere technische beroepen kijken 26.733 mensen uit naar een
arbeidsplek. Bij de bij UWV Werkbedrijf geregistreerde elementair technisch
geschoolden zonder werk, nam de werkloosheid met 27,3 procent toe tot bijna
30.000. Het aantal werkzoekende managers zonder baan steeg in mei tot boven de
4000. Nederland heeft een beroepsbevolking van 7,7 miljoen personen. Van de
mensen met alleen een vmbo-opleiding is 9,7 procent werkloos. Wie een diploma
middelbaar beroepsonderwijs op zak heeft, loopt 4,6 procent kans zonder werk te
zitten. De werkloosheid onder de afgestudeerde hbo’ers en wetenschappelijk
geschoolden bedraagt respectievelijk 3,1 en 2,1 procent. Van de 982.000 mensen
van de beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 55 – 65 jaar is 10,8 procent
ongewild werkloos. Bij het jeugdiger deel van de beroepsbevolking schommelt de
werkloosheid tussen de 4,4 (jonger dan 25 jaar) en 6,3 (45 – 55 jaar) procent.

Reageer op dit artikel