nieuws

Welstand vreest wildgroei bouwwerken in achtertuin

bouwbreed

Voor jaarlijks 64.000 bouwwerken, zoals schuurtjes, loodsen en serres, is vanaf 2010 geen vergunning meer nodig. Dat is de inzet van VROM-minister Cramer met haar ontwerpbesluit omgevingsrecht (Wabo), waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

De lichte vergunningen voor bouwwerken (tot 100 vierkante meter en 4,5 meter
nokhoogte) in achtertuinen van burgers of bedrijven worden overbodig. Met de
voorwaarde dat maximaal de helft van de tuin mag worden bebouwd. Bouwend
Nederland is blij met het voorstel, waarvan de details nog ontbreken. Minder
enthousiast is Flip ten Cate, directeur van de Federatie Welstand. Het voorstel
verbiedt de gemeente als bemiddelaar in te grijpen. Dat leidt volgens ten Cate
tot meer burenruzies en juridische geschillen. Volgebouwde binnenterreinen
zullen bovendien ten koste gaan van grasveldjes als buffer voor regenwater.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels