nieuws

Vraag naar gecertificeerde aannemers zal aanzienlijk toenemen

bouwbreed

Vraag naar gecertificeerde aannemers zal aanzienlijk toenemen

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen naar meer verantwoord ondernemen en door het duurzaam inkoopbeleid van bedrijven, maar vooral ook van de overheid, neemt de roep om het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en daarmee ook de vraag naar gecertificeerde aannemers sterk toe.

Nog een half jaar en dan gaat het duurzaam inkoopbeleid van de rijksoverheid
officieel van start. Bovendien hebben (grote) marktpartijen als
woningbouwcorporaties en banken zich voorgenomen alleen hout uit duurzaam
beheerde bossen toe te passen. De bouw kan zich dus opmaken voor een toenemende
vraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd en dus gecertificeerd hout. Om te
kunnen voldoen aan de wens van deze opdrachtgevers, moet u als aannemer kunnen
aantonen dat in het werk duurzaam geproduceerd hout is toegepast. Aangezien de
aannemer onderdeel is van de keten, die het hout van bos tot uiteindelijke
eindconsument aflegt, de zogenaamde Chain-of-Custody (CoC), dient de aannemer
ook CoC-gecertificeerd te zijn. Reden voor Stichting Probos en Bouwend Nederland
om in het project Timmer de Keten Dicht (zie kader) de nut en noodzaak van
CoC-certificering voor het voetlicht te brengen.

Bouw

De bouw is veruit de grootste houtverbruikende sector in Nederland. Het
gebruik van hout is een goede zaak. Geen enkel bouwmateriaal dat zo veelzijdig
kan worden toegepast, wordt met zo weinig energie geproduceerd en is bovendien
hernieuwbaar, milieuvriendelijk en vrijwel CO2neutraal. Randvoorwaarde daarbij
is dat de bossen waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden om
ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst hout en andere diensten kunnen
blijven leveren. Door het bos en alle bedrijven in de handelsketen (CoC) te
certificeren, krijgen eindgebruikers van houten producten de garantie dat het
toegepaste hout ook daadwerkelijk afkomstig is uit een goed beheerd bos.

Vooroordelen

CoC certificering is binnen de bouwsector nog geen gemeengoed. Er zijn tot op
heden zo’n vijftig bouwbedrijven CoC-gecertificeerd. Bovendien denkt men dat
CoC- certificering altijd veel tijd en geld kost. Uit een inventarisatie van
Probos onder CoC-gecertificeerde aannemers blijkt dat dit helemaal niet het
geval hoeft te zijn. Bedrijven die hun administratie goed op orde hebben en al
ISO- en/of VCA-gecertificeerd zijn, kunnen met relatief weinig aanpassingen een
CoC-certificaat behalen. Bedrijven met maximaal vijftien medewerkers kunnen
gebruik maken van het zogenoemde groepscertificaat; de jaarlijkse kosten
hiervoor bedragen ongeveer 750 euro. Grotere bedrijven moeten zich individueel
laten certificeren. De kosten van de feitelijke certificering liggen rond de
2000 euro afhankelijk van de grootte, aard en complexiteit van het bedrijf, het
certificaat is vijf jaar geldig. De jaarlijkse vervolg-audit kost ongeveer 1000
euro. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor projectcertificering, waarbij
niet het bedrijf maar een bouwproject wordt gecertificeerd.

Aanleiding

Uit de inventarisatie van Probos blijkt dat het merendeel van de
bouwbedrijven zich hebben laten certificeren, omdat de opdrachtgever dit
verzocht. In gesprek met een specifieke opdrachtgever wordt de wens uitgesproken
dat binnen het werk aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout moet worden
toegepast. Er kan alleen aan deze wens worden voldaan, wanneer de opdrachtnemer
beschikt over een CoC-certificaat. Daarnaast sluit een FSC- of
PEFC-certificering in veel gevallen naadloos aan bij het voornemen van
bouwbedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Tevens is
CoC-certificering een goede manier om je als aannemer op een positieve manier te
onderscheiden.

Opdrachten

Hoewel de reden voor een aannemer om zich te laten certificeren in de meeste
gevallen vraaggestuurd is, merkt men veelal geen één op één relatie tussen de
CoC-certificering en meer klanten. Toch hebben de meeste gecertificeerde
aannemers het gevoel dat als de bouw weer aantrekt, de vraag naar
gecertificeerde aannemers ook zal toenemen. Zeker wanneer opdrachtgevers alleen
nog zaken willen doen met CoC-gecertificeerde bouwbedrijven, wanneer zij
gecertificeerd hout in de bestekken voorschrijven. Recentelijk hebben
bijvoorbeeld de gemeenten Rijswijk en Gouda uitgesproken alleen nog duurzaam
geproduceerd hout toe te willen passen én te willen werken met gecertificeerde
aannemers. Zoals gezegd: de bouw kan zich opmaken voor een stijgende vraag naar
CoC-gecertificeerde bouwbedrijven.

Timmer de keten dicht

Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaam inkopen en de onbekendheid
met CoC-certificering binnen de bouwsector, hebben Stichting Probos en Bouwend
Nederland de handen ineen geslagen met het project ‘Timmer de keten dicht’. Doel
van dit project is de bouwsector voor te lichten over nut en noodzaak van
CoC-certificering. Mensen die meer willen weten over CoC-certificering in de
bouw en op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten binnen dit
project kunnen kijken op www.probos.nl/timmerdeketendicht. Bovendien kunnen
leden van Bouwend Nederland zich hier melden voor een lunchgesprek op locatie,
waarbij specifieke vragen ten aanzien van CoC-certificering aan deskundigen
kunnen worden voorlegd. Zij kunnen ook een beroep doen op Probos voor het
verzorgen van een presentatie over dit thema op een afdelingsbijeenkomst.

Reageer op dit artikel