nieuws

Veiligheidssystemen A73-tunnels simpeler

bouwbreed Premium

Aannemer Volker Wessels heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de systemen voor het verkeer en de tunnels van de A73 bij Roermond van elkaar gescheiden. Het gaat om het definitieve, niet om het tijdelijke besturingssysteem.

Het huidige problematische verkeersbedieningssysteem wordt vervangen door het
MTM-systeem dat Rijkswaterstaat standaard op rijkswegen en tunnels toepast. MTM
staat voor motorway traffic management. In de ontwerpfase waren de technische
systemen geïntegreerd. Het voordeel van het uit elkaar halen van deze systemen
is volgens Rijkswaterstaat het verminderen van de complexiteit en daarmee van de
risico’s. De functionaliteit van de systemen vermindert niet, benadrukt Ronald
Gram, lid van het regieteam voor het tunnelproject. Gram heeft veel ervaring
opgedaan bij andere spoor- en wegtunnels. De tunnels worden de komende maanden
nog twaalf tot vijftien maal ’s nachts gesloten, en ook is er een
weekendafsluiting in juli. Tussen 12 en 22 juni zijn de tunnels ook dicht. In
die week worden slijpwerken uitgevoerd voor de verkeersdetectielussen en wordt
een koppelkabel aangelegd voor de stroomvoorziening van de ene kant van de
tunnel naar de andere. Ook wordt dan de uitgebreide switch gerealiseerd: de
schakelaar van het tijdelijke naar het definitieve besturingssysteem. Minister
Eurlings (verkeer) beslist nog voor het zomerreces wanneer de tunnels wekenlang
dichtgaan. Eerder was al duidelijk dat een dergelijke sluiting wel eens negen
weken of langer kan duren.

Lekken

Inmiddels zoekt Rijkswaterstaat ook naar de oorzaak van het ‘lekken’ van een
relatief geringe hoeveelheid grondwater van anderhalve kuub per uur in beide
tunnels. Dit valt nog binnen de vergunningsplichtige norm van het waterschap van
10 kuub per uur. Ook bij de verlaagde doorgang bij Tegelen wordt grondwater
weggepompt. Hierover is overleg gaande met het waterschap Peel- en Maasvallei.
Het wegpompen van het grondwater levert geen gevaar voor het verkeer op, aldus
Rijkswaterstaat. Uitzonderlijk is dit niet volgens de dienst. Ook in andere
tunnels in Nederland wordt water weggepompt.

Reageer op dit artikel