nieuws

Twijfel in regio om aanleg spoor te combineren met verbreding A27

bouwbreed Premium

Al decennialang rust er geen zegen op de plannen voor een spoorlijn tussen Breda en Utrecht. Aan de commissie-Nijpels de eer het algemeen belang van de lijn aan te tonen.

Nijpels waarschuwde gisteren op de conferentie ‘Spoor A73’: “U zult er als
regio rekening mee moeten houden dat u zelf ook de portemonnee moet trekken als
u deze verbinding van de grond wilt krijgen.” Hij had ook een advies aan de
bestuurders. “Zorg ervoor dat u politiek op één lijn blijft zitten en leg dat
vroegtijdig vast.”

Volgens de gedeputeerde Van Nieuwenhuizen (Noord-Brabant) is dat in haar
provincie geen probleem. Harde toezeggingen over financiering wilde
Nieuwenhuizen niet doen, maar het ligt voor haar voor de hand dat de opbrengst
van de verkoop van Essent voor een groot deel ten goede kan komen aan
infrastructuur, waaronder de spoorlijn tussen Breda en Utrecht.

Die eensgezinde houding ten spijt, kwam er toch al een twistpunt naar voren.
Wethouder De Jong van Werkendam liet weten dat een nieuwe spoorlijn wat hem
betreft absoluut geen vertraging mag opleveren voor de A27, iets waar ook
minister Eurlings voor vreest. Een ‘flauwekuldiscussie’ vonden andere
bestuurders, aangezien helemaal niet duidelijk is wanneer de werkzaamheden aan
de A27 afgerond zijn.

De bevindingen van de commissie-Nijpels moeten rond oktober klaar zijn,
voorafgaand aan de MIRT-besprekingen van de regio met verkeersminister Eurlings.

Reageer op dit artikel