nieuws

Stapelmuren voor bedreigde amfibieën

bouwbreed

Bert Vaessen Grondverzet uit Vijlen is in opdracht van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) in het Heuvelland begonnen met de aanleg van stapelmuren voor de uiterst zeldzame vroedmeester- en geelbuikvuurpad

Het gaat om de bouw van zestien muren in elf leefgebieden waar deze bedreigde amfibieën nog voorkomen. In de gaten en kieren tussen de stenen kunnen de padden zich verbergen. Tevens dienen de muren als overwinteringsplaats.
Op de Keversberg in Simpelveld maakt het bedrijf momenteel gebruik van de lokale Kunrader steen, aangevuld met zestig ton aangevoerde Ardenner breuksteen.
De vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad komen in Nederland uitsluitend voor in het Mergelland. De geelbuikvuurpad kwam in het verleden veelal tot voortplanting in poelen en karrensporen.

Reageer op dit artikel