nieuws

Stagnatie orderstroom hoofdaannemers b&u

bouwbreed

De stemming in de bouw is vergeleken met een jaar geleden geheel omgeklapt. Mopperde in het voorjaar van 2008 slechts 8 procent over een gebrek aan werkvoorraad, nu klaagt ruim een derde van de hoofdaannemers.

De conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
constateert bij een kwart van de aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw
afnemende bedrijvigheid. Slechts 6 procent van de b&u-bouwers zegt – tegen
de stroom in – juist een hogere werkdruk te ervaren. In de b&u is het aantal
bedrijven dat de werkvoorraad ernstig ziet slinken in een jaar tijd meer dan
verdrievoudigd tot 24 procent. Twee op de vijf hoofdaannemers verwacht dat
komende maanden de werkvoorraad verder zal afnemen. De helft van de bedrijven
denkt het orderniveau op peil te kunnen houden. Het volume onderhanden werk is
sedert april 2008 met bijna een derde geslonken tot 6,6 maanden. Vergeleken met
een maand eerder valt een lichte stijging van 0,1 maand te signaleren. Van de
hoofdaannemers in de b&u meldt 57 procent het EIB geen hinder te hebben van
stagnatie. Daar tegenover staat een groep van 31 procent waar haperingen
optreden als gevolg van een gebrek aan projecten. Bovendien geeft 4 procent toe
last te hebben van financiële problemen. In de b&u werkt een op de vijf
bedrijven aan een (verdere) afslanking van de onderneming. Vacatures komen
nauwelijks meer voor. Het EIB telt op iedere honderd banen minder dan één lege
arbeidsplek. Van de hoofdaannemers stelt 17 procent zich in op een lager
prijsniveau. Ook in de sector grond-, water- en wegenbouw nemen de spanningen
toe. Van de ondernemingen kampt 18 procent met afnemende bedrijvigheid. Het
binnenhalen van nieuwe orders gaat een kwart van de aannemers zo slecht af dat
stagnaties optreden. Geheel anders dan in de b&u is in de sector gww de
werkgelegenheid vrijwel stabiel.

Reageer op dit artikel