nieuws

Rijk: 64.000 minder bouwvergunningen

bouwbreed Premium

Voor jaarlijks 64.000 bouwwerken, zoals schuurtjes, loodsen en serres, is vanaf 2010 geen vergunning meer nodig.

Dat is de inzet van VROM-minister Cramer met haar ontwerpbesluit
omgevingsrecht (Wabo), waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd. De ‘lichte’
vergunningen voor bouwwerken (tot 100 vierkante meter en 4,5 meter nokhoogte) in
achtertuinen van burgers of bedrijven worden overbodig. Met de voorwaarde dat
maximaal de helft van de tuin mag worden bebouwd. “Met name de echte kleine
dingen”, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van VROM. Het
wetsvoorstel leidt volgens VROM tot jaarlijks 64.000 minder bouwvergunningen.
Dat is 57 procent van het totale aantal. Bouwend Nederland is blij met het
voorstel, waarvan de details nog ontbreken: “Hoe eenvoudiger bouwregels zijn,
hoe beter”, verwoordt Pieter Clerx van de belangenorganisatie.

Burenruzies

Minder enthousiast is Flip ten Cate. De directeur van de Federatie Welstand
voorspelt lokale problemen: “Het voorstel verbiedt de gemeente als bemiddelaar
in te grijpen. Dat leidt tot meer burenruzies en juridische geschillen.
Volgebouwde binnenterreinen zullen bovendien ten koste gaan van grasveldjes als
buffer voor regenwater.” Over de leefomgeving en duurzaam bouwen maakt Ten Cate
zich eveneens zorgen. “Denk maar niet dat broer, zoon en neef denken aan de
energieprestaties van hun schuurtje.” De gemeente Amsterdam vreest eenzelfde
scenario. “We zijn bang dat het in de stad een rommeltje gaat worden als alle
binnenterreinen probleemloos kunnen worden volgebouwd”, aldus een woordvoerder
van de hoofdstad. De zegsman van VROM pareert dat door te stellen dat het
Bouwbesluit ongewijzigd blijft. “Bovendien hebben gemeenten het bestemmingsplan
nog.” Clerx van Bouwend Nederland sluit zich daarbij aan: “Eisen op het gebied
van gezondheid, milieu en veiligheid blijven gewoon gelden. Nee, ik reken ook
niet op massale schuurtjesbouw.” De Wabo die vanaf 1 januari 2010 in moet gaan,
gaat verder dan alleen vergunningvrij in achtertuinen bouwen. Zo worden
verschillende vergunningen samengevoegd.

Reageer op dit artikel