nieuws

Renovatie zakt terug tot 25,1 miljard euro

bouwbreed

De bestedingen in de sector renovatie zakken volgend jaar terug tot onder het niveau van 2005. Euroconstruct voorspelt in Nederland dit jaar een krimp van 3,9 procent.

Aannemers die vanwege de crisis willen uitwijken naar renovatiewerk, lopen
een grote kans bot te vangen. Niet alleen wijkt het bouwritme sterk af van de
nieuwbouw en eist daardoor een ander specialisme. Factor van belang is ook dat
in de markt voor herstel en vernieuwing de vraag komende jaren diep wegzakt.
Euroconstruct, het samenwerkingsverband van negentien instituten gespecialiseerd
in bouweconomie, schat in dat de bestedingen in renovatie dit jaar uitkomen op
bijna 27 miljard euro. In topjaar 2008 werd 1,1 miljard euro meer uitgegeven.
Volgend jaar slaat de crisis nog harder toe. Euroconstruct raamt het verval in
2010 op 1,8 miljard euro. Alle pijn is dan nog niet geleden want in 2011 zakt de
renovatiesector zo’n 100 miljoen euro verder weg tot een niveau van 25,1 miljard
euro. De terugslag in de Nederlandse renovatiebouw ligt dit jaar op het Europese
gemiddelde. Sterk negatieve afwijkingen vallen Spanje en Ierland ten deel. In de
landen krimpen de bestedingen met respectievelijk 16,5 en 14,3 procent. In
Groot-Brittannië en Italië ligt de afname iets boven de 5 procent. België
daarentegen kent een florerende renovatiebouw, succesvol als nooit tevoren. De
bestedingen bedroegen in 2005 nog 11,9 miljard euro. Op weg naar 2011 stijgt het
volume geleidelijk naar 14,4 miljard euro. De groei varieert komende jaren van
2,3 tot 3,4 procent.

Oosterburen

België is met zijn toenemende bedrijvigheid op het vlak van de renovatie geen
uitzondering. Ook de landen Denemarken, Frankrijk en Zwitserland blijven
jaarlijks enkele procenten in de plus. In Duitsland daarentegen daalt het volume
dit jaar met 2,8 procent. Volgend jaar trekt de vraag bij de oosterburen al weer
met 1,6 procent aan. Met een volume van 123,9 miljard euro dit jaar is Duitsland
verreweg de grootste renovatiemarkt in West-Europa. Italië (88,6 miljard) mag
zich nummer twee noemen voor Frankrijk (84,6 miljard) en Groot-Brittannië (74,6
miljard).

Reageer op dit artikel