nieuws

Regieraad Oost wil extra steun kabinet

bouwbreed

Het kabinet moet de oprichting van crisisteams stimuleren om op gebiedsniveau bouwprojecten vlot te trekken. In Oost-Nederland is anders groot banenverlies niet meer te voorkomen.

“Op alle niveaus zijn veel stimulansen”, vindt voorzitter Theo Rietkerk van
de Regieraad Oost. “De maatregelen moeten elkaar versterken. Daarvoor is een
gecoördineerde aanpak met goede afstemming tussen de bedrijfstak en de diverse
overheden essentieel.” Volgens de Regieraad Oost zijn de inspanningen van de
provincies en gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland niet voldoende om
de stagnerende woningbouw de helpende hand te bieden. Komende anderhalf jaar
dreigen in het oosten harde klappen te vallen. De Regieraad ziet nu al tal van
aannemers in grote problemen komen door lage rendementen en fricties bij het
verkrijgen van financieringen. Rietkerk signaleert een snelle toename van het
aantal faillissementen en waarschuwt voor grootschalige vernietiging van
arbeidsplaatsen. De crisispakketten van de provincies en de maatregelen van de
gemeenten zijn volgens hem niet voldoende om het tij te keren.

Btw-verlaging

In een brandbrief aan het kabinet roept de Regieraad op de btw-verlaging voor
onderhoud aan woningen te verbreden van slechts de buitenschil naar alle
onderhoudswerkzaamheden aan woningen. Een nuttige extra maatregel is voor
Rietkerk ook ondersteuning van particulieren die niet durven te verhuizen omdat
ze bang zijn hun oude huis niet te kunnen verkopen.

Reageer op dit artikel