nieuws

Rechter handhaaft NMa-boete Kindeg

bouwbreed

Kindeg heeft tevergeefs beroep aangetekend tegen de boete die zijn dochterbedrijf De Groot Installatiegroep kreeg opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod in de installatiesector.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bestrafte de onderneming ruim
drie jaar geleden met een boete van ruim 800.000 euro. Het bezwaar dat Kindeg
daartegen aantekende, werd door de kartelwaakhond ongegrond verklaard. Het
Emmense bedrijf stapte daarop naar de rechter. Kindeg kan zich niet vinden in de
manier waarop de boete tot stand is gekomen. Volgens het installatieconcern had
de NMa 2001 nooit als ijkjaar voor de boetegrondslag mogen gebruiken omdat in
dat jaar het vooroverleg juist werd beëindigd en dus niet representatief was. De
aanbestedingsomzet van het bedrijf lag in dat jaar bovendien veel hoger dan in
voorgaande jaren. Daardoor viel de boete te hoog uit, meent Kindeg. De
onderneming verwijt de NMa in dat opzicht ook dat ze volledige omzetten heeft
meegerekend uit combinatiewerken. Dat de kartelautoriteit voor de
installatiesector een maximaal boetepercentage van 10,5 procent hanteerde,
vinden de Emmenaren ronduit oneerlijk. In de gww-sector werd immers een
percentage van 10 procent toegepast. Het bedrijf spreekt in dat verband van
ongelijke behandeling.

Te hoog

Het moederbedrijf van De Groot Installatiegroep vindt de boetes überhaupt te
hoog, zeker omdat de schade voor opdrachtgevers beperkt zou zijn gebleven.
Verder zit het Kindeg dwars dat de NMa heeft nagelaten elke installateur tegen
het licht te houden. Volgens de onderneming heeft dat geleid tot
concurrentievervalsing. De Rotterdamse rechtbank veegde alle bezwaren echter van
tafel. Zij oordeelde dat de NMa juist heeft gehandeld bij het opleggen van de
boetes. Daarbij benadrukten de rechters dat de schade als gevolg van het
verboden vooroverleg voor overheid en andere opdrachtgevers wat hen betreft
“evident” is. “Vooroverleg bij aanbestedingen heeft immers niet tot doel om de
laagste prijs aan de opdrachtgevers te bieden.” Tot dusver heeft nog maar een
handjevol bedrijven met succes de NMa-boete aangevochten. Vorig jaar handhaafde
de rechtbank van Rotterdam nog zestien opgelegde bouwfraudesancties.

Reageer op dit artikel