nieuws

Plan Park21 staat voor duizend hectare ambitie

bouwbreed

Het plangebied van 1000 hectare past precies tussen de duinen en Schiphol. Aan de zuidkant grenst het aan Nieuw-Vennep, aan de noordkant ligt Hoofddorp. In tien jaar tijd wordt het huidige agrarische polderlandschap omgevormd tot een ambitieus, multifunctioneel park.

Wethouder Bezuijen van Haarlemmermeer bevestigt: “We willen graag een metropolitaan park.” Het moet volgens hem een icoon voor de regio worden, waarin de natuurhistorische achtergrond wordt gecombineerd met commerciële recreatie. De mogelijkheden liggen nog open, maar gedacht wordt aan onder meer een thema-pretpark, een wellnesscentrum of een grote bioscoop.
Schrijver Marten Toonder, bekend van de Tom Poes-strip, heeft ooit gezegd: ‘In Nederland hebben we geen natuur, in Nederland hebben we milieu. En dat houden we bij met een nagelschaartje.’ Dat is precies waar Park21 met alle kaders en ambities aan doet denken.

Gestapeld

In de visie van Vista bestaat het park uit drie lagen die, soms letterlijk, gestapeld worden. De eerste laag is een natuurhistorische polderlandschap. De huidige tuin- en akkerbouw blijft op een aantal plekken bestaan, inclusief de verkaveling, sloten en bestaande bebouwing. In andere delen verandert het agrarische land in natuurgebied met graslanden, riet, venen en plassen. Daarbovenop, 1 tot 3 meter hoger, komt de parklaag met een klassieke parkfunctie. Wandelpaden en parkweiden die als een bloedsomloop door het gebied meanderen. De derde laag is voor het commerciële vertier. Dit bestaat uit bebouwing van 200 hectare die voorziet in entertainment en toeristische attracties en mogelijk ook congresfaciliteiten en hotels.
Vista heeft in een prijsvraag gewonnen van twee andere bureaus. Bewoners hebben aanzienlijk invloed gehad op de keuze van het winnende ontwerp. Een stemming onder de bewoners leverde 1500 stemmen op en telde voor 50 procent mee in de keuze van het winnende ontwerp. Een expertteam kon voor 30 procent een zegje doen en een ambtelijke commissie was goed voor de overgebleven 20 procent. Bezuijen prijst het ontwerp vanwege de goede combinatie van groen en recreatie in dit schetsontwerp. “In de reacties zag je dat de bewoners dat ook waarderen.”
“Het is een uitdaging een park te ontwerpen dat bruikbaar is voor alle doelgroepen,” legt Leon Emmen, ontwerper en projectleider bij Vista uit. “Het park is bedoeld voor locale gebruikers, dus het moet aansluiten op de woonkernen. Maar ook heeft het een regionale uitstraling naar Amsterdam en verder.”

Calatravabruggen

Het moet dus goed bereikbaar zijn. Het moet daarom passen in de Structuurvisie Randstad 2040 en tegelijkertijd de historische natuurlandschappen respecteren. In praktische zin moet het ontwerp rekening houden met onder meer Schiphol.
Emmen: “We hebben een aantal waterplassen ingetekend. Maar water trekt vogels aan, dus die plassen kunnen niet te dicht bij de luchthaven liggen.” Ook wordt het park doorkruist door een spoorlijn en de vaart met de Calatrava­bruggen. Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij het parkontwerp. “Een van de Calatravabruggen hebben we ingepast als een toegangspoort die qua uitstraling goed past bij de iconische ambities van het park,” licht Emmen toe.

Agrariërs

De gemeente is nog in conclaaf met de huidige gebruikers, de agrariërs in het gebied. Ook zij moeten zich in het parkontwerp kunnen vinden en zover is het nog niet. “Ze zien het nut van zo’n park niet zo en vinden het gebied prima zoals het nu is,” licht Bezuijen toe. “Het heeft ook wel gevolgen voor hen. Een deel van hen kan het werk voortzetten, maar uitbreidingen zijn niet meer mogelijk. We hebben ze uitgedaagd zelf met plannen te komen, maar dat vergt nog een omslag in denken.”
De ontwikkeling van het park neemt minstens tien jaar in beslag. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden in 2012 beginnen en is de eerste fase in 2013 gereed. Het gehele park kan in 2020 klaar zijn. “Maar dan moet wel de financiering rond zijn,” benadrukt Bezuijen. Hij ziet mogelijkheden in een gezamenlijke ontwikkeling met private partijen en subsidiëring vanuit Den Haag of Brussel. Ook wordt nagedacht over de opbrengsten uit zandwinning of het uitgeven van aandelen.
De periode van uitwerking van plan naar Programma van Eisen is nu aangebroken. Emmen: “We hebben dit plan in een prijsvraag ontworpen binnen de muren van ons bureau. Nu begint de dialoogfase met de gemeente.” Met alle omgevingseisen, gebruikerswensen en financieringsmogelijkheden is een nauwkeurig nagelschaartje wel zo handig. ■

Park 21

Oppervlakte:
1000 hectare
Projectkosten:
Nog niet openbaar
Ontwerp:
Vista Landscape and Urban DesignOpdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Geplande realisatie:
2010-2020

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels