nieuws

Nieuwe Wro werkt vertragend

bouwbreed Premium

Duizenden bouwprojecten dreigen langdurig te worden vertraagd omdat de oude en de nieuwe wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening niet op elkaar aansluiten. Dat zeggen Martin Woodward en Cees van de Sanden, advocaten bij Loyens en Loeff.

Door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli vorig jaar van kracht
werd, vervallen vrijstellingen die voor die datum zijn verleend. Hierdoor kunnen
zowel grote als kleine bouwprojecten worden opgehouden. Dit wordt veroorzaakt
doordat gemeenten massaal op basis van de Oude wet ruimtelijke ordening
vrijstellingen hebben verleend. Daarbij gaat het om bouwplannen die in strijd
zijn met geldende bestemmingsplannen. Onder de nieuwe wet zijn deze
vrijstellingen niet geldig, zo blijkt uit jurisprudentie.

Reageer op dit artikel