nieuws

Minister weert middeninkomens uit sociale huurwoning

bouwbreed

Minister Van der Laan is goed bezig om het toezicht op woningcorporaties te verbeteren, vindt Piet de Vrije. Ook heeft hij een goede toon gevonden om in de ‘probleemwijken’, weer te praten over samenleven. Maar op één punt doet hij een stap terug in de tijd.

Drie jaar terug dreigde de Europese Commissie de sociale huursector te terug te brengen tot woningen voor mensen met een uitkering. De hele Tweede Kamer liep daar tegen te weer. Europa had zich daar niet mee te bemoeien, vond toen iedereen in Nederland.
Uiteindelijk ging de Europese Commissie overstag en werd van Nederland alleen nog geëist dat men een inkomensgrens aangaf waarvoor de sociale huursector is bedoeld. De hoogte van die grens mocht Nederland in redelijkheid dan zelf bepalen. De toenmalige minister (Sybilla Dekker) was van mening dat dit de ziekenfondsgrens zou kunnen zijn. De Tweede Kamer vond dat nog aan de krappe kant.
Maar minister Van der Laan schrijft nu aan de Tweede Kamer dat hij met Europa in gesprek is om de inkomensgrens sterk te verlagen tot heel ver onder de voormalige ziekenfondsgrens. Dat zou betekenen dat mensen met een inkomen net boven het minimum, oplopend tot het midden of modale niveau, straks geen goedkope woning van een corporatie meer zouden mogen gaan huren.

Desastreus

Dit zou desastreus zijn voor de inkomensgroepen tussen minimum en modaal, omdat ze ook geen woning kunnen kopen. Immers, een hypotheek is meestal niet te verkrijgen met een sub-modaal inkomen. Men is dan aangewezen op de geliberaliseerde huursector. Bij een modaal netto inkomen (1600 euro per maand) gaan de huurquoten voor deze groep dan oplopen tot boven de 40 procent.
Minister Van der Laan schrijft aan de Kamer dat nu al driekwart van de vrijkomende sociale huurwoningen naar de minima gaan. Dit is aantoonbaar onjuist. Dat percentage ligt veel hoger. Ongeveer een derde van de woningen van corporaties wordt gehuurd door mensen die Huurtoeslag ontvangen.
Kortom, de middeninkomens zouden zeer sterk gedupeerd zijn indien minister Van der Laan met Europa de afspraak gaat maken zoals die in zijn brief staat en die door het kabinet is goedgekeurd.
Daarnaast zou het de sociale huursector marginaliseren en de huurders in die woningen evenzo. De segregatie, de scheiding tussen inkomensgroepen, in de “probleemwijken” zou hier sterk door kunnen toenemen.

Misser

Kortom, een misser van Van der Laan die niet valt te begrijpen. Ten eerste omdat hij in zijn brief schrijft voorstander te zijn van een brede doelgroep voor de corporatiesector. Ten tweede omdat Europa drie jaar gelden heeft aangegeven dat Nederland zelf de hoogte van de inkomensgrens mag bepalen.
Zou het dan toch waar zijn dat het oude idee van het ministerie van Financiën weer uit de kast is gehaald. Dat pleitte destijds voor grootscheepse verkoop van sociale huurwoningen. Nu Financiën van elke verkochte huurwoning vennootschapsbelasting ontvangt, is die verdenking wellicht niet geheel ongegrond. Maar ook op het ministerie, dat goed geld kan gebruiken, moet men toch inzien dat juist in deze moeilijke tijd massale verkoop van huurwoningen, zo het al zou lukken, maatschappelijk zeer ongewenst is. Want als corporaties niet meer aan de mensen met een inkomen tussen minimum en modaal mogen verhuren, zit er voor hen alleen op om woningen te verkopen of in de geliberaliseerde sector te gaan verhuren. Ook in dat laatste geval gaan de inkomsten uit vennootschapsbelasting voor Financiën omhoog.

Reageer op dit artikel