nieuws

‘Kathodische bescherming past bij duurzaam inkopen’

bouwbreed

Kathodisch beschermen van betonconstructies kan leiden tot beperking van afval, energie, hinder en kosten. De methode sluit goed aan op de initiatieven van overheden om duurzaam in te kopen.

Dat betoogde Greet Leegwater van TNO Bouw en Ondergrond, op een symposium over duurzaam herstel van beton. Leegwater is voorzitter van het kenniscentrum voor kathodische bescherming, dat de sector onder auspiciën van de Vereniging Adviseurs Betononderhoud en Reparatie (Vabor) heeft opgericht. “Overheden willen in 2010 geheel of grotendeels duurzaam inkopen. SenterNovem heeft criteria opgesteld. Rijkswaterstaat ontwikkelt DuboCalc voor het omrekenen van milieueffecten in milieukosten. Als de sector duidelijk kan maken hoe zij de ambities van de overheden kan verwezenlijken, liggen er kansen voor kathodische bescherming”, aldus Leegwater. De sector moet dan wel zorgen voor prestatie-indicatoren en gegevens waarmee DuboCalc kan rekenen.

Chemie

“Kathodische bescherming van betonconstructies is een preventieve en curatieve methode. Daarbij wordt de wapening tegen corrosie beschermd door een extern aangebrachte elektrische stroom. Het is een slimme reparatietechniek. Verdergaande corrosie van de wapening wordt voorkomen door actief ingrijpen in de chemie van het proces”, aldus Leegwater. Bij kathodische bescherming horen wel beheer en onderhoud. Volgens Rob Polder, hoogleraar materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft, ontbreekt de informatie over beheer en onderhoud bij zo’n dertig installaties van de ongeveer 130 projecten, die in Nederland zijn uitgevoerd. Het aantal projecten stijgt. De levensduur van kathodische bescherming is met een faalkans van 10 procent meer dan 10 jaar. Polder verwacht over tien jaar honderd projecten per jaar.
Willy Peelen van TNO Bouw en Ondergrond vergeleek dit met de resultaten van traditionele betonreparaties, waarvan 50 procent een levensduur haalt van 10 jaar. Ook Peelen voorziet een groei van de markt voor kathodische bescherming van betonconstructies. “De markt is nu 1 miljoen euro, maar kan 10 tot 20 miljoen euro per jaar worden”, zei hij.

Reageer op dit artikel