nieuws

Huiver VROM voor snelle vergunning

bouwbreed

De gemeente Boekel heeft de eisen voor de zogeheten baliebouwvergunning aangescherpt om tegemoet te komen aan de bezwaren van de VROM-Inspectie.

Deze bouwvergunning, die Boekel per 1 januari 2007 mogelijk maakte, kan
binnen een paar uur afgegeven worden voor kleine bouwwerken, verbouwingen en
individuele bouwplannen voor een woning. De verantwoordelijkheid dat de aanvraag
voldoet aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit had de gemeente al neergelegd
bij de architect, die schriftelijk moet verklaren dat de toetsing van de
bouwaanvraag aan de wettelijke eisen heeft plaatsgevonden en daarmee in
overeenstemming is. Zelf toetst de gemeente niet.

Sancties

Nieuw is dat de gemeente de architect nu ook sancties oplegt als bij
steekproefsgewijze controle achteraf blijkt dat de aanvraag voor de snelle
bouwvergunning niet klopt. Bij de eerste keer dat hij de fout in gaat krijgt de
architect een waarschuwing, bij de tweede keer volgt een schorsing van zes
maanden en bij derde keer wordt hij definitief geschorst. Vorig jaar heeft
Boekel controle gehad van de VROM-Inspectie, die vindt dat de werkwijze van
Boekel risicovol is, bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat een bouwplan toch
strijdig is met het bestemmingsplan. Boekel is het daar niet mee eens.

Voorloper

“Wij zijn nog steeds van mening dat dit een goed systeem is”, weerlegt
wethouder P. Ketelaars. Hij denkt dat de controle er alleen maar beter op is
geworden omdat eventuele problemen al tijdens de gesprekken tussen architect en
zijn klant aan het licht komen. Daarnaast blijven de controles tijdens de bouw
bestaan. Standaard gebeurt dat twee keer. Ketelaars betreurt het dat Boekel, die
eerder ook al het welstandstoezicht afschafte, landelijk nog steeds een
voorloper is. “Helaas wel. Anders hoefde je je niet steeds te verdedigen.” De
belangstelling vanuit andere gemeenten is volgens hem groot, maar tot invoering
komt het meestal niet. “De meeste durven er niet aan.” De VROM-Inspectie laat
weten dat er in de loop van dit jaar een onderzoek op stapel staat naar de
ervaringen van Boekel met de baliebouwvergunning.

Reageer op dit artikel