nieuws

Holle bouwelementen vormen geluidswand

bouwbreed

Lichte bouwelementen met een gaasstructuur als kern kunnen na stapeling worden gevuld met betonspecie en zand of aarde, en dan fungeren als geluidswand.

Snelwegen en spoorlijnen kunnen voor veel geluidsoverlast zorgen als ze door woonwijken lopen. Om die overlast zoveel mogelijk tegen te gaan, staan op strategische plaatsen meestal geluidsschermen of -wanden opgesteld. Gewoonlijk zijn ze van beton, kunststof, metaal of een combinatie van deze materialen. Om het uitzicht niet te benemen, zijn ze soms over korte afstanden uitgevoerd in een doorzichtige kunststof.
Vaak worden deze schermen prefab gemaakt en ter plekke geplaatst met behulp van een kraan. Uitvinder N. de Jong vindt het fabriceren, vervoeren en plaatsen van de bestaande geluidsschermtypen maar tijdrovend, arbeidsintensief en specialistisch. En ze zijn volgens hem daardoor niet alleen duur, maar ze kunnen bij het plaatsen ook veel overlast veroorzaken. Bovendien duurt het te lang voor ze met planten zijn begroeid, zodat ze in het begin ook nog eens zorgen voor horizonvervuiling.
Om deze nadelen te ondervangen bedacht De Jong een geluidswand die ter plaatse kan worden opgebouwd door het stapelen van lichte bouwelementen. Een wand die ook makkelijk is te voorzien van beplanting. De bouwelementen van De Jong hebben een blokvormige kern met een gaasstructuur, die aan de twee grootste zijden is voorzien van plaatmateriaal. Het gaas kan bijvoorbeeld bestaan uit polypropyleen, en 10 procent of minder van de beschikbare ruimte in beslag nemen. Het plaatmateriaal kan zijn opgebouwd uit twee lagen polypropyleenfolie. De kern van elk blok is voorzien van twee verticale gaten voor paalvormige stabilisatie-elementen. Deze kunnen vooraf in de grond worden aangebracht, waarna de bouwelementen in verband kunnen worden gestapeld. Het is niet duidelijk of deze stabilisatie-elementen tijdens het stapelen stapsgewijs kunnen worden verlengd, of dat ze meteen in hun volle lengte moeten worden geplaatst. Dat laatste lijkt niet echt handig. Als het stapelen is voltooid, kan de kern van de onderste elementen van de geluidswand tot een hoogte van 50 centimeter worden opgevuld met betonspecie. Het gaas is in de kern namelijk zo luchtig, dat er een open verbinding bestaat tussen de bovenkant van de bovenste elementen en de onderkant van de onderste elementen. De hogere elementen kunnen vervolgens worden gevuld met zand of aarde uit de directe omgeving van de wand.
Het octrooi omvat meerdere uitvoeringen. Zo kan het plaatmateriaal aan de buitenzijde worden voorzien van een laag met dezelfde gaasstructuur als de kern van het bouwelement. In deze gaasachtige laag zou volgens de octrooitekst eenvoudig en snel beplanting kunnen worden aangebracht in de vorm van struiken of klimop, al wordt niet duidelijk hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan.

Reageer op dit artikel