nieuws

Groen licht voor gemetselde gevels

bouwbreed

Een volle middag praten over van de constructieve veiligheid van metselwerk, gebleken gebreken aan kopgevels, inspectiemethodieken en oplossingsmogelijkheden houdt het risico in dat na afloop het zicht op de realiteit vervaagt

Dat is wat gebeurt als een verslaggever van deze krant mij in zijn verslag van een door de Stichting Stapelbouw georganiseerd symposium onjuist citeert (‘Eigenaar van gevels verantwoordelijk’, Cobouw 19 juni 2009).
Onderwerp van het Stapelbouw-symposium was kwaliteitszorg aan gemetselde kopgevels van naoorlogse hoogbouw Daarmee namen de in Stichting Stapelbouw samenwerkende industrieën verantwoordelijkheid voor een goede informatievoorziening over de constructieve veiligheid van deze kopgevels naar de beroepspraktijk.
Onder verwijzing naar de verantwoordelijkheid voor het stoppen voor rode verkeerslichten zou het instorten van gevels onvermijdelijk zijn, citeert verslaggever Van Velden mij. Onjuist en dat vergt uitleg.
Realiteit is dat slechts in een zeer beperkt aantal situaties en dan nog alleen door een samenloop van – soms voorspelbare – omstandigheden de constructieve samenhang van gevels, dus ook gemetselde gevels, kan komen te vervallen. Er ontstaat dan schade en de centrale vraag is dan altijd: wie betaalt. Bij het afrondend debat aan het eind van het symposium kwam dan ook logischerwijze de vraag naar de verantwoordelijkheid om de hoek. En dan kijkt iedereen naar iedereen: de eigenaar naar de handhaver, de handhaver naar de gemeente en de gemeente naar de eigenaar. Vanuit juridische optiek is het de eigenaar die uiteindelijk (risico) aansprakelijkheid voor schade aan derden draagt. Het bestaan van een rapportage van de VROM-Inspectie over gebreken aan kopgevels betekent daarom dat eigenaars op een actieve wijze invulling moeten geven aan hun zorgplicht voor een veilig gebouw. En dan is het inderdaad net als met rode verkeerslichten: regels overtreden is geen kunst, maar leidt tot straf als er politie staat en tot schadeplichtigheid bij een ongeluk. Het is daarom van groot belang dat eigenaars van naoorlogse hoogbouw hun bezit adequaat -doen – inspecteren en tijdig preventieve maatregelen nemen. Uitdaging is dan daarbij niet alleen de constructieve maar ook de energetische kwaliteit te betrekken. En dan is het zoals het altijd kan: groen licht voor gemetselde gevels.

Reageer op dit artikel