nieuws

Gemeenten geven verzet Wabo op

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft een voorlopig akkoord gesloten met provincies en gemeenten over de regionale omgevingsdiensten.

Die moeten vanaf 2012 de bouwcontroletaken van gemeenten overnemen. Gemeenten
en provincies zullen de uitvoering van complexe taken, die veel deskundigheid
vragen en taken die een bovenlokale aanpak vereisen, onderbrengen bij de
regionale uitvoeringsdiensten. Dit gaat onder meer over het toezicht op en de
handhaving van het verwijderen van asbest, de toepassing van bouwstoffen en de
milieueffecten van grote bedrijven. De werkgebieden van de regionale
uitvoeringsdiensten zullen in principe gelijk zijn aan de werkgebieden van de
politie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de lokale Wabo-taken (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht), zoals vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij bouwen en ruimtelijke ordening. Met de invoering van de Wabo in
2010 worden 25 vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Daardoor
hoeft bij een verbouwing nog maar één vergunning te worden aangevraagd.

Reageer op dit artikel