nieuws

Eén bollenschuur, twee gemeenten

bouwbreed

Ten gevolge van de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede geven veel gemeenten meer aandacht aan de brandveiligheid van gebouwen

Zo ook Heemstede.
De bewoners van een voormalige bollenschuur met aanbouw hebben een aanzegging tot ontruiming ontvangen in verband met de brandgevaarlijke situatie in het pand. Een aanzegging tot ontruiming is verstrekkend voor bewoners. Maar de voorzieningenrechter heeft de rapporten van de brandweer bestudeerd en is er, naar aanleiding daarvan, van overtuigd dat de brandgevaarlijke situatie dusdanig is dat de aanzegging tot ontruiming in dit geval gerechtvaardigd is.
De bollenschuur is gelegen op het grondgebied van twee verschillende gemeenten. Er is dus een verschil aan te brengen ten aanzien van de verschillende bewoners. Ten aanzien van de bewoners wier woning op het grondgebied van Heemstede ligt, heeft het college van B en W naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kunnen beslissen een aanzegging tot ontruiming te doen uitgaan.
Maar met betrekking tot de bewoner van het Bloemendaalse deel van de bollenschuur ligt dat anders. Zijn woonunit is geheel gelegen op grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Dit aspect brengt met zich dat er onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheid van het college van B en W van Heemstede om op grondgebied van een andere gemeente handhavend op te treden ten aanzien van deze bewoner. Deze onduidelijkheid zal in de hoofdzaak nader aan de orde komen.

Brandveilig

De brandweer heeft tijdens de zitting aangegeven dat overtreding van de bepalingen van het Bouwbesluit en daarmee de brandgevaarlijke situatie, anders komt te liggen als het bouwwerk slechts wordt bewoond door één persoon. Dit, alsmede de kwestie dat de woonunit van de bewoner van het Bloemendaalse deel van de bollenschuur in zijn geheel op grondgebied van de gemeente Bloemendaal ligt, heeft de voorzieningenrechter aanleiding gegeven een voorziening te treffen in die zin dat deze bewoner zijn woning niet hoeft te ontruimen, mits de bollenschuur voor het overige niet wordt bewoond en hij de enige bewoner is.
Kortom: een brandveilige oplossing voor een praktisch probleem.

jurisprudentie

Soms doen zich praktische problemen voor als een gemeente wil handhaven. Zo ook in het geval dat hieronder wordt besproken. Bewoners van een voormalige bollenschuur in Heemstede moeten hun woning ontruimen in verband met de brandgevaarlijke situatie ter plaatse. Maar: één woonunit in de bollenschuur is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Mocht het college van B en W van Heemstede de verstrekkende aanzegging tot ontruiming doen uitgaan? En is het college van B en W wel bevoegd een aanzegging te doen uitgaan voor de bewoner die op het grondgebied van Bloemendaal woont? Deze vragen werden onlangs voorgelegd aan de voorzieningenrechter (Rb. Haarlem 26 mei 2009, LJN: BI5009).

Reageer op dit artikel