nieuws

Ecologisch beter plan voor wijk Leeuwarden

bouwbreed Premium

Leeuwarden wil in Plandeel Oost van nieuwbouwwijk De Zuidlanden twee keer zoveel woningen bouwen als aanvankelijk gepland

Er wordt eind 2010 op 40 hectare begonnen met de bouw van in totaal 300 koop- en huurwoningen. In 2013 moet dit deel van De Zuidlanden, Wiardaburen, gereed zijn. Het wordt volgens een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden een ecologisch beter plan, waarbij water in de wijk wordt gebracht.
De Raad van State bepaalde dat de provincie Friesland een beter plan moet maken voor compensatiegebied voor weidevogels. Milieudefensie en Dorpsbelang Goutum hadden bezwaar gemaakt tegen de woningbouwplannen. Volgens het rechtscollege maakt woningbouw het weidevogelgebied ten zuiden van Goutum kleiner. De toegezegde compensatie van de provincie is niet voldoende.
Volgens de Leeuwarder wethouder Henk Deinum moet er nu zo snel mogelijk gewerkt worden aan een betere invulling van het compensatiegebied voor de vogels. Hij verwacht dat het project nauwelijks vertraging oploopt. “Hooguit zes weken, maar dat is te verwaarlozen.”

Reageer op dit artikel