nieuws

Dubbele NMa-boete Axima gerechtvaardigd

bouwbreed

Mededingingsautoriteit NMa heeft installatieconcern Axima terecht twee keer beboet voor overtreding van het kartelverbod in de installatiesector.

Dat heeft de Rotterdamse rechtbank bepaald in een beroepsprocedure die door Axima was aangespannen.
De NMa legde Axima in 2006 een boete op van 1,6 miljoen euro. Dat bedrag werd anderhalf jaar later teruggebracht tot ruim 1,2 miljoen. Tussendoor bestrafte de kartelwaakhond Fabricom met een sanctie van 1,1 miljoen euro, eveneens voor deelname aan het installatiekartel dat tot eind 2001 actief was. Als dochterbedrijf van Fabricom werd Axima hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor die boete.
Volgens Axima is zij daarmee twee keer voor hetzelfde vergrijp beboet, hetgeen in strijd is met de wet. Het bedrijf stapte daarom naar de rechtbank. De installateur meent dat zij sowieso geen boete kan worden opgelegd, omdat de gepleegde overtredingen al lang zouden zijn verjaard.
De Rotterdamse rechtbank oordeelde dat geenszins sprake was van dubbele beboeting. De eerste straf kreeg Axima als zelfstandige onderneming en zag toe op overtredingen gepleegd tussen 1 januari 1998 en augustus 2001. De tweede boete had betrekking op de periode na 22 augustus 2001, de dag dat Axima in handen kwam van Fabricom. Dat Axima vervolgens voor de hele boete van de nieuwe moedermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld, doet daar “niets aan af”, aldus de rechtbank
Het beroep op verjaring, wees de rechter eveneens af. De overtredingen werden volgens haar binnen vijf jaar nadat ze werden ontdekt, bestraft. “De bevoegdheid om een boete op te leggen was toen nog niet komen te vervallen.”

Reageer op dit artikel