nieuws

Door de crisis ge(k)raakt

bouwbreed Premium

Moeilijk vaarwater. Veel bouwbedrijven bevinden zich daarin en dat vraagt van ondernemers veel stuurmanskunst. Voor sommige bedrijven gaan de golven te hoog, andere hebben zich daarvoor tijdig ingedekt.

Steeds is het weer de vraag of dit ons overkomt of dat wij zelf nog meester
zijn over de omstandigheden. Met een tik op de barometer kun je zien of er zwaar
weer op komst is. Niet iedereen beschikt over zo’n weerglas en juist extreem
weer dient zich wel eens onaangekondigd aan. Dan moeten we alle zeilen
bijzetten. Een vaste koers varen.

Elke onderneming heeft iets van een schip. Als de kiel wordt gelegd, is
daarmee de ligging en diepgang bepaald. Bij de tewaterlating is bekend welke
reikwijdte het schip heeft en hoeveel vaart de motor kan maken. Vervolgens komt
het aan op stuurmanskunst. Noem het ondernemerschap. Als je dan in een zware bui
terecht komt, moet je het schip volledig beheersen. Dat vereist overzicht,
wijsheid, rust en volledige informatie over alle facetten van het schip. Dat
geldt ook voor bouwbedrijven die door onweer worden getroffen. Dan komt het aan
op ondernemerschap in de pure betekenis van het woord. Dat vereist timing. Op
het juiste moment de juiste beslissing nemen. Het vraagt een optimale combinatie
van kapitaal, vakmanschap en bouwmateriaal. Steeds weer gaat het om een goede
mix van mensen en middelen.

lokale weersomstandigheden

Een bouwer meldde pas dat hij niet zou weten dat er een crisis was, als hij
daarvan niet in de krant gelezen had. Dat duidt op het verschil tussen het
weerbericht en de lokale weersomstandigheden. Zo is er ook een verschil tussen
de waarnemingen van macro-economen en de werkelijkheid zoals die op microniveau
wordt ervaren. Niet iedere ondernemer heeft evenveel last van de kredietcrisis
en de recessie, zoals ook niet elk schip wordt getroffen door de voorspelde
onweersbui of orkaan. Als het bouwschip dan toch in zwaar weer terecht komt,
zijn reddingspogingen nodig.

De regering schiet de bouwsector te hulp. De hulp is gebaseerd op
macro-economische inzichten en trends, die niet altijd door iedere ondernemer
worden gedeeld en gezien. Vraaguitval en werkloosheid worden niet gelijkmatig
over de regio’s gedoseerd. Het kan in het Zuiden bliksemen, terwijl er in het
Noorden nauwelijks een wolkje aan de lucht is. Met een recessiebestendig
bedrijfsplan kan een ondernemer in de bouwkolom een passende remedie toedienen
op basis van een grondige diagnose.

Iedere ondernemer streeft naar continuïteit van het eigen bedrijf. Iedere
schipper wenst een behouden vaart. Dat vraagt goed inzicht in de plaats en de
wijze waarop je door zwaar weer of een crisis kan worden geraakt. Dan kun je
tijdig maatregelen nemen om te voorkomen dat het schip of bedrijf wordt
gekraakt.

Reageer op dit artikel