nieuws

Docent bouwrecht tempert Elverding

bouwbreed

Universitair docent bouwrecht Fred Hobma is kritisch over de nieuwe Tracéwet die in de maak is.

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat werken aan een nieuwe
Tracéwet die uitgaat van meer maatschappelijke betrokkenheid en minder
berekeningen. In de wet wordt een brede verkenning met heldere doelen en
gesprekspartners verankerd en komt in een vroeg stadium meer ruimte voor
inpassingdetails. Uit een opleveringstoets moet achteraf blijken in hoeverre
milieunormen worden overschreden. Doel van de wetswijziging is snellere
besluitvorming over hoofdwegen, spoorlijnen en vaarwegen. Fred Hobma,
universitair docent bouwrecht aan de TU Delft trekt in twijfel of dat doel met
de beoogde Tracéwet wordt bereikt. Zo begrijpt hij niets van het voornemen dat
op een uiteindelijk besluit niet kan worden teruggekomen. “Dat lijkt me moeilijk
houdbaar. Het kabinet denkt daar te optimistisch over en gaat ervan uit dat je
op één moment (tijdens de verkenning, red) alle opties bij elkaar kunt brengen.
Ze gaat voorbij aan het feit dat de maatschappij dynamisch is en dat de omgeving
gedurende een project verandert. Nu is dat anders.”

Bedenkingen

Ook over de opleveringstoets, waarmee achteraf wordt bekeken of extra
milieumaatregelen nodig zijn, heeft Hobma zijn bedenkingen: als een weg eenmaal
is aangelegd, kun je moeilijk nog even een geluidsscherm bijbouwen, luidt zijn
stelling. “Wat kun je nog sleutelen als blijkt dat er niets klopt van de
berekeningen die je maakte?” De wetswijziging is een reactie op de
commissie-Elverding die vorig jaar concludeerde dat de voorbereidingstijd van
een weg van gemiddeld elf jaar met de helft omlaag kan. Hobma vindt die aanname
‘overspannen hoog’. “Het klinkt allemaal aanlokkelijk, maar het is niet zo dat
alles als een zonnetje verloopt als we Elverdings adviezen uitvoeren.” Met de
Spoedwet wegverbreding reageerde verkeersminister Eurlings ook al op Elverding.
Die wet moet dertig gestrande wegenbouwprojecten vlottrekken. Het voorstel voor
de nieuwe Tracéwet gaat begin 2010 naar de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel