nieuws

Deltaduizendpoot

bouwbreed

Een eeuw lang werkten er mannen aan treinen

Nu doet de monumentale rijtuigenloods van NS in Amersfoort dienst als
conferentie- en evenementenoord. Mogelijkheden te over aldaar. Zoals vergaderen
in de beslotenheid van een oude spoorwegwagon. Waarom het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat twee maanden geleden juist deze locatie koos voor een ‘netwerkdag’
over de toekomst van het waterbeheer in ons land, is niet duidelijk. Het zal te
maken hebben met de centrale ligging van Amersfoort. Of moeten we zeggen
Amersfoort aan Zee. Want als we niet oppassen staat het water ons allen binnen
honderd jaar tot de lippen. Het klimaat verandert. De zee stijgt. Een
Deltacommissie onder leiding van oud-minister Veerman rapporteerde het kabinet
er vorig jaar over. In aantocht zijn een omvangrijk Deltaprogramma, een goed
gevuld Deltafonds en een Nationaal Waterplan. Eind dit jaar is bovendien de
benoeming te verwachten van een Deltaregisseur van wie wordt verwacht dat
hij/zij namens de regering het tempo erin houdt en zorgt voor samenhang tussen
voorstellen en partijen. Eén van de workshops tijdens voornoemde netwerkdag ging
over die omnipotente regisseur. Opeen gepakt in een voormalig NS-rijtuig
filosofeerden veertig betrokken deskundigen er lustig op los. Vragen c.q. zorgen
te over bij het gezelschap. Wat wordt de positie van die Deltaduizendpoot? Wordt
hij/zij voldoende in staat gesteld de ‘autonome macht’ van provincies,
waterschappen en Haagse departementen te ‘doorbreken?’ Krijgt hij/zij de
beschikking over een eigen dienst en eigen geld? En: wordt de Deltaregisseur,
nog voordat die begint, niet té veel geconfronteerd met voldongen feiten? Een
kwartiermakerteam is in opdracht van V en W immers al volop bezig een ‘werkplan’
op te stellen voor zowel het Deltaprogramma als de Deltaregisseur? Dat plan is
weliswaar bedoeld om beide een ‘vliegende start’ te garanderen, maar toch? Enige
scepsis is hier inderdaad geboden. Beter is het nu al een Deltaregisseur te
benoemen en niet pas eind dit jaar. Opdat de aanstaande ‘spelleider’ in deze
fase al richting kan geven aan processen en besluitvorming. Dat komt diens
positie als de daadkrachtige functionaris die wordt gezocht, de komende jaren
alleen maar ten goede. Aan louter een uitvoerder van vooraf bepaalde kaders en
marsroutes hebben we niet veel. Rest de vraag: wie is kandidaat? Loopt iemand
zich al warm? Veerman wordt vaak genoemd. Hij was immers al voorzitter van de
Deltacommissie. En hij is politiek zwaarwichtig. Zijn voorzitterschap van
Natuurmonumenten dient de oud-bewindsman in het geval van een benoeming tot
Deltaregisseur op te geven. Net als zijn andere bijbanen. Een Deltaregisseur
heeft alle aandacht, energie en tijd nodig om zijn positie te rechtvaardigen.
Wil hij althans op het goede spoor blijven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels