nieuws

Databank met gegevens overnatuur klaar voor gebruik

bouwbreed Premium

De Gegevensautoriteit Natuur heeft de pioniersfase afgesloten. Het proefproject voor het ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) in het stadsgewest Haaglanden is succesvol afgesloten, meldt de dienst. Gemeenten kunnen voortaan een abonnement nemen op de NDFF.

Voor het proefproject werkte de autoriteit het afgelopen jaar samen met de negen Haaglanden-gemeenten, de provincie, waterschappen en het duinwaterbedrijf. Doel was een systeem dat met lagere onderzoekskosten en kortere procedures sneller duidelijk maakt waar soorten planten en dieren voorkomen. Voor bouwers is dat belangrijk om tijdig in te kunnen spelen op het voorkomen van beschermde diersoorten bij de uitvoering van werken.
Gemeenten kunnen informatie uit de NDFF gebruiken voor het maken van ruimtelijke plannen, natuurontwikkeling en handhaving van de natuurwetgeving. “Stadsgewest Haaglanden heeft als eerste partij een zakelijk abonnement afgesloten”, meldt de Gegevensautoriteit in de persoon van prof. Jan van Groenendael tevreden. “Ik verwacht dat in heel Nederland gemeenten gaan volgen.”

Reageer op dit artikel