nieuws

Corrosie spouwankers vaak oorzaak van instorten gevel

bouwbreed

In de meeste gevallen is corrosie van spouwankers de oorzaak van het instorten van gemetselde gevels. Het naïsoleren van gevels vergroot de kans op vocht in de spouw en zorgt voor grote temperatuurverschillen, waardoor de gevel eerder bezwijkt.

“Er is redelijk veel mis met de constructieve veiligheid”, zei Erik Kool,
vakspecialist bij de VROM-inspectie, tijdens het symposium Stapelbouw van de
stichting Stapelbouw in het Bouwhuis in Zoetermeer. Hij noemde als problemen bij
gemetselde gevels het roesten van ankers, vocht in de spouw, betonrot van
ondersteunende neuzen, het ontbreken van horizontale dilataties, onvoldoende
ankers per vierkante meter en (zelden) een geringe hechtsterkte van de
voegmortel. “Het gaat niet alleen om gevels gebouwd tussen 1945 en 1980”,
waarschuwde Kool. “Fouten tijdens de bouw, zoals bij de Ankerhof in Assen,
leiden ook tot instortingen.” Het woongebouw in Assen is opgeleverd in 1996.
Eigenaren hebben de plicht hun gevels te controleren, zei Kool. Gemeenten moeten
op de naleving van deze zorgplicht toezien. Na de zomer maakt de VROM-inspectie
een ronde langs alle gemeenten en komt daarna met een rapport. In uitzonderlijke
gevallen gaat VROM zelf inspecteren. “Verder kunnen wij niets doen, behalve
misschien het verplicht stellen van roestvaststalen ankers”, aldus Kool.
Gert-Jan van Leeuwen, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland (BWT) in Ede, benadrukte dat niet alleen eigenaren, maar ook
gebruikers en degenen, die een gebouw laten gebruiken, verantwoordelijk zijn.
“Gemeenten moeten de aandacht verschuiven van het toetsen van bouwplannen naar
het handhaven tijdens de gebruiksfase”, aldus Van Leeuwen.

Verweerd voegwerk

Patrice de Vos van adviesbureau ir. J.G. Hageman uit Rijswijk, liet zien dat
verzinkte ankers kunnen ontzinken. Roodkoperen ankers hebben een lange
levensduur, maar messing ankers niet, vanwege de ontzinking uit het messing,
waarna poreus koper overblijft. Volgens De Vos zijn de risico’s het grootst bij
hoge gevels uitgevoerd tussen 1960 en 1980, doorgaand gemetseld, op het
zuidwesten, met verweerd voegwerk en nageïsoleerd. De uitvoering laat vaak te
wensen over. Volgens Simon Wijte, eveneens van adviesbureau ir. J.G. Hageman en
voorzitter van de Technische Commissie van de stichting Stapelbouw, is de beste
oplossing de toepassing van roestvaststalen ankers.

Reageer op dit artikel