nieuws

‘Corporaties betere uitleg geven’

bouwbreed

Corporaties mogen in het vernieuwde stelsel niet zomaar commerciële projecten starten zonder partner-investeerders. Maar wanneer is een project commercieel en wanneer niet? Dat moet minister Van der Laan duidelijker uitleggen, vindt Jim Schuyt directeur van corporatie De Alliantie.

Zelf heeft De Alliantie meer dan vijftig deelnemingen, waarvan de corporatie
bij een flink deel meer dan 33 procent belang heeft. De vraag is: kan dat
eigenlijk wel in het door minister Van der Laan geschetste corporatiestelsel?
Wat Schuyt betreft wel. “Zo op het oog voldoen onze deelnemingen.” Maar zeker
weten doet hij het niet, geeft hij toe. “De passage waarin de minister het heeft
over welke projecten niet meer toegestaan zijn, roept vragen op. Wat verstaat de
minister onder commerciële projecten? Daar moeten we het nog eens over hebben.
Het zou goed zijn om een aantal casussen te schetsen, om duidelijkheid hierover
te krijgen. Nu is het erg zwart-wit. Er bestaan nog een heleboel grijstinten;
die moeten we wat mij betreft nu gaan verkennen.” Zoals de minister het nu
opschrijft, blijven veel corporaties in het ongewisse over wat wel en niet mag.
“Iedereen heeft wel zijn eigen definitie bij het woord commercieel.” De
Alliantie zegt goede redenen te hebben om deelnemingen te gebruiken: als
voertuig voor samenwerkingen; om risico’s te beperken ; maar ook om
transparantie te creëren. Huurwoningen buiten het staatssteundomein, dus
woningen boven de huurgrens, kunnen bij De Alliantie in een deelneming geplaatst
worden, sociale huurwoningen blijven gewoon bij de corporatie zelf.

IJburg

De deelnemingen van de corporatie hebben in de meeste gevallen als doel
woningen te ontwikkelen, bouwen, zegt Schuyt. “Zoals bij woningen op IJburg.”
Het oprichten van een nieuwe woonautoriteit, een andere stelselwijziging, was
volgens Schuyt hard nodig. “Zelfregulering was een doodlopende weg.” Verder is
het volgens hem alleszins redelijk dat de minister aan corporaties vraagt om
sommige projecten niet te doen. “Corporaties moeten ook niet willen om alles te
willen.” Wel had de minister volgens Schuyt betreft wat scheutiger mogen zijn
met het toebedelen van sanctiemogelijkheden aan de nieuwe woonautoriteit. “De
minister houdt nu wel erg veel bij zichzelf. Als je het hebt over de scheiding
van beleid en toezicht dan kan dat beter.”

Reageer op dit artikel