nieuws

Constructieve onveiligheid blijkt hardnekkig verschijnsel

bouwbreed

Ondanks de initiatieven om de constructieve veiligheid te vergroten, bestaan er nog steeds onveilige situaties. Sommigen pleiten voor de herinvoering van de hoofdconstructeur, anderen wijzen op de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen.

“Meestal wordt een fout wel ontdekt op een moment, dat hij te herstellen
valt”, stelt Fred Schreuders, directeur van Pieters Bouwtechniek in Utrecht. Hij
sprak op de constructeursmiddag, gehouden door de Betonvereniging in De Reehorst
in Ede, over zijn ervaringen met constructieve (on)veiligheid. Aanleiding vormde
het door de Betonvereniging uitgegeven Compendium Aanpak Constructieve
Veiligheid. Schreuders liet als voorbeeld een project zien, waarbij de vloeren
eerst op de wand werden gestort, later tussen de wand met stekken, nog later
weer op de wand, maar gewapend zoals met stekken. Het kon met van buitenaf
aangebrachte extra wapening worden hersteld. “Als de fout niet was ontdekt, zou
de constructie zeker zijn bezweken”, aldus Schreuders.

Goed leesbaar

Het Compendium is een nuttig boek, waarin rollen, taken en
verantwoordelijkheden nog eens duidelijk zijn samengevat. Goed leesbaar, ook
voor niet-constructeurs zoals uitvoerders en opdrachtgevers. Maar nog steeds
kunnen instortingen plaatsvinden, stelt Schreuders. De aanpak biedt evenmin
soelaas voor bestaande gebouwen. “Instortingen zijn van alle tijden, kennelijk
lossen we het niet op”, aldus Schreuders. Het Compendium Aanpak Constructieve
Veiligheid is in november gepresenteerd door de Betonvereniging. Andere
initiatieven waren de Gedragscode Constructieve Veiligheid van de Vereniging van
Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de agenda ‘Weg met de
zwakke schakel’ van de inspectie van VROM. VROM, Bouwend Nederland en ONRI
riepen het Platform Constructieve Veiligheid in het leven. Onder leiding van TNO
ging een pilot van start onder de naam Aanpak Bouwincidenten Constructieve
veiligheid (ABC). Op een website kunnen deelnemende organisaties bouwfouten
melden. De gegevens worden anoniem verwerkt. “De pilot is afgerond, we hebben
hem geëvalueerd”, aldus Dik-Gert Mans van Meged Engineering & Consultancy in
Zoetermeer. “Er kwamen tachtig meldingen. Dat is veel, want het is een beperkte
groep die heeft meegedaan. De constructeurs hebben zelf stappen kunnen
ondernemen.” Ook volgens Mans is de constructieve (on)veiligheid nog steeds een
probleem. Ook het laatste halfjaar hebben zich incidenten voorgedaan, die niet
allemaal in de openbaarheid kwamen.

Reageer op dit artikel