nieuws

Bouwsector België rekent op drie lastige jaren

bouwbreed Premium

De vooruitzichten in de Belgische bouw zijn zeker tot eind volgend jaar, maar zeer waarschijnlijk ook in 2011, niet gunstig. “Er is alle reden om ongerust te zijn”, verklaarde voorzitter Jacques De Meester van de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw.

Terwijl de bouwproductie in 2008 nog redelijk stand wist te houden, daalde de vraag met 8 procent in volume voor niet-woongebouwen (was een jaar eerder nog +30 procent), terwijl de teruggang in de woningbouw 3 procent bedroeg tegenover een daling van 12 procent in 2007. Volgens de confederatie was de daling van het aantal bouwvergunningen vorig jaar reeds de voorbode van een lagere bouwactiviteit in 2009 en waarschijnlijk de volgende twee jaren. De Meester wees op een verslechtering van de conjunctuurbeoordeling door de bedrijven, een vermindering van de verzekerde activiteitsduur en een sterke stijging van het aantal aannemers van wie de productie door een vraagtekort wordt geremd. Het Belgische Planbureau verwacht dat de bouw in België dit jaar met 2,8 procent inkrimpt en nog eens twee moeilijke jaren zal doormaken. De Confederatie Bouw ziet de bouw er in 2010 met nog eens 2,2 procent op achteruit gaan.
Het aantal faillissementen, óók in de bouw, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een record bereikt, maar alles wijst erop dat het nog erger wordt, zei De Meester. Dat komt doordat de bouwbedrijven hun rendement en financieringstoestand negatief beoordelen. De Meester: “We kunnen ook het verlies van heel wat banen verwachten als de crisis langer duurt dan dit jaar en er zijn geen tekenen die op het tegendeel wijzen. Als de werkloosheid blijft stijgen tot in 2011 en de daling van de bedrijfsinvesteringen ook in 2010 aanhoudt, moeten we ook niet verwachten dat de vraag nar woningen of niet-woongebouwen zich vroeger spontaan zal herstellen.”

Reageer op dit artikel