nieuws

Bouw-cao staat in teken van crisis

bouwbreed

Vasthouden van vakmensen en klaarstomen van de bouwsector voor de periode na de crisis. Dat zijn de voornaamste doelen van de nieuwe bouw-cao.

Bouwend Nederland en de vakbonden bereikten daarover gisterochtend in alle
vroegte een principeakkoord. “We moeten eerst de bouw door de crisis heen
helpen”, reageert FNV Bouw-voorzitter John Kerstens. “Daarom hebben we goede
afspraken gemaakt over maatregelen ter behoud van werkgelegenheid. De 50.000
banen die op de tocht staan, mogen niet leiden tot 50.000 ontslagen.”
Afgesproken is onder meer dat de sector extra geld steekt in de bijscholing van
stafpersoneel. Dat komt boven op de 64 miljoen euro die al beschikbaar was
gesteld voor scholing van leerlingen en bouwplaatspersoneel. Een half miljoen
wordt uitgetrokken specifiek om uitvoerend, technisch en administratief
personeel om te scholen tot ambtenaar bouw- en woningtoezicht. Voor ouderen die
vlak voor hun pensioen worden ontslagen, is 10 miljoen gereserveerd als garantie
voor hun pensioenaanspraken. Verder is vastgelegd dat de bouw in de toekomst
alleen gebruik zal maken van gecertificeerde uitzendbureaus.

Flexibiliteit

Bouwend Nederland is vooral tevreden met afspraken over flexibiliteit van
arbeid, zegt woordvoerder Dé van de Riet. Zo mogen bouwers werknemers voortaan
in twee jaar tijd drie keer een tijdelijk contract geven. “Er komen bovendien
pilots voor telewerken en zelfroosteren. Daarmee geven we een aanzet tot een
modern personeelsbeleid”, aldus Van de Riet. Kerstens vult aan: “De bouw wordt
zo bouwrijp gemaakt voor na de crisis. Dat is nodig om de sector interessant te
houden voor jongeren.” De nieuwe cao krijgt een looptijd van anderhalf jaar en
eindigt op 31 december 2010. In die periode krijgen de werknemers in vier
etappes een loonsverhoging van 2 procent, iets boven het inflatieniveau.

Reageer op dit artikel