nieuws

Boetes op te late oplevering in pps-werk ineffectief

bouwbreed

Boetes voor te late oplevering zijn in publiek-private samenwerkingscontracten een farce. Druk van de banken zorgt dat de aannemer tijdsoverschrijding wel uit zijn hoofd laat.

“Bij een pps-contract maakt de aannemende combinatie tot de ingebruikname alleen maar kosten”, zegt Marc Mommers van Nederlands succesvolste pps-aannemer Strukton. Tijdens vakbeurs Provada nam hij de renovatie van het ministerie van Financiën tot voorbeeld. “Bij de banken stond voor 90 miljoen euro uit. Nog geen inkomsten? De banken vragen wel rente. Ik denk dat de boeteclausule vanuit een traditioneel denken in het contract is gekomen.”
Het binnenhalen en welslagen van pps-contracten staat of valt volgens Mommers met een goede voorbereiding. Klinkt als een open deur natuurlijk. Maar de projectdirecteur wil benadrukken dat vroegtijdige inschatting van de risico’s de startperiode tot de belangrijkste fase maken. Bovendien: de door pps gevraagde voorbereiding is voor de aannemers nieuw.
De door Strukton geleide combinatie Safire werd bij de renovatie na drie, vier maanden door de banken op de vingers getikt. Waarom raken we achterop? Snel werd het tijdverlies ingelopen.
Mommers: “Voor de staat is het heel geruststellend dat bij pps de banken de vinger aan de pols houden. Ik heb nog nooit een project gehad waar zoals bij het ministerie van Financiën de planning zo hoog op de agenda staat.”
De staat heeft bij proefproject Financiën naast de planning, financiering, bouw en onderhoud ook de monitoring in handen gelegd van de aanneemcombinatie. Safire is contractueel gebonden de eigen prestaties nauwlettend te controleren en zo nodig te korten op de uitbetaling. Zijn de mankementen wel binnen de beloofde tijdspanne hersteld? Heersen overal de juiste temperaturen? “Als je er met de pet naar gooit, loop je per week al snel tegen 10.000 euro boete aan. Het ergste wat kan gebeuren is bewuste manipulatie van de monitoring. Dat gebrek aan integriteit kan gedurende 25 jaar twee keer bestraft worden met een boete van 200.000 euro. Zoiets wil je niet meemaken.”
Met de successen bij pps-contracten bouwt Strukton volgens Mommers voort op de nauwe samenwerking met de opdrachtgever die de onderneming al kende in zijn tijd als pure spoorbouwer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels