nieuws

Architect pleit voor ‘bouwmodel’

bouwbreed

Vroeger bespraken architecten de uitvoering met de vakmensen op de bouwplaats. Door de invoering van tekenmachines, cad-programma’s en Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) groeit de kloof. Architect Dennis Fukai pleit daarom voor een bouwmodel, aan de hand waarvan de uitvoering kan worden doorgesproken.

Op zijn weblog stelt Fukai, architect en auteur van boeken over bouwen en
grafische communicatie, dat cad-tekenaars in een virtueel isolement werken.
Vroeger kwamen werktekeningen tot stand in een proces van interactie, schrijft
hij. Het ontwerp stelde niet meer voor dan een fraaie weergave van wat de
architect in gedachten had. Het feitelijke bouwen was een scheppingsproces op
zich, uitgevoerd door mensen met een jarenlange ervaring en trots op hun vak.
Naarmate de tekentafels en later de computers oprukten, werden de eisen hoger.
Tekenaars werken een ontwerp tot in de details uit en hun tekeningen zijn nu
contractdocumenten, waardoor mogelijkheden tot samenwerking verloren zijn
gegaan. Het is moeilijker geworden om problemen bij de uitvoering in onderling
overleg en op basis van vakmanschap op te lossen. De laatste ontwikkeling is het
3D-modelleren aan de hand van BIM. Volgens Fukai draagt het opnieuw bij aan het
vergroten van de kloof tussen ontwerpers en uitvoerders. Als antwoord proberen
grote bouwbedrijven de uitvoering te simuleren. Daarvoor hebben zij een
bouwmodel nodig. Fukai benadrukt, dat een bouwmodel iets anders is dan een
bouwwerk informatie model. Met een bouwmodel kan de uitvoering worden
doorgesproken en voorbereid. Het anticipeert op wat in de werkelijke wereld zal
gebeuren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van visualisaties, simulaties en
animaties. Dat bevordert de conversatie over verschillende manieren en hun voor-
en nadelen om tot het het gewenste resultaat te komen. Een bouwmodel kan ook
dienen als as-built model.

Gratis

Fukai wijst op het bestaan van programma’s, die gratis beschikbaar zijn.
Daarmee kan de uitvoering realistisch uitgebeeld worden. Hij noemt bijvoorbeeld
3Dbase, DeleD, POV Ray, Blender3D, TrueSpace en SketchUp. Daarmee kan de
beheerste chaos van de bouwplaats in beeld (en soms in beweging) worden
gebracht. Op de websites van de makers van die programma’s staan veel
fantasievolle tekeningen, zoals een in de lucht zwevend eiland met daarop een
middeleeuwse stad, maar ook realistische projecten. De ‘reality factor’ is vaak
zeer hoog. De website van 3Dbase bestaat nog wel, maar is sinds 2002 niet
bijgewerkt. Hij verwijst door naar het Nederlandse Rhino3D. Over Blender3D is
recent ‘Blender 3D, Architectur, Buildings and Scenery’ verschenen, een
handleiding door Allan Britto. De meeste programma’s hebben een lange
geschiedenis, maar wellicht spant TrueSpace de kroon. Het is ontwikkeld vanaf
1985 door Roman Ormandy. Een jaar geleden heeft Microsoft zijn bedrijf
overgenomen en sindsdien is de software gratis. Maar vorige week heeft Ormandy
aangekondigd, dat Microsoft de kraan dichtdraait. Hij raadt iedereen aan de
gratis software zo snel mogelijk te downloaden. De reacties van de gebruikers
zijn furieus. Het lijkt erop dat Microsoft ruimte wil maken voor andere
producten. SketchUp is nog altijd van Google. Twee weken geleken werd een
uitbreiding aangekondigd. Het is Modelur van Urbs, waarmee Sketchup een tool
wordt voor stedenbouwkundige ontwerpers. Daarmee kunnen blunders op
stedenbouwkundig gebied worden voorkomen, stellen de makers.

Reageer op dit artikel