nieuws

Akkrum toont alle alternatieven voor fout hout

bouwbreed

Akkrum toont alle alternatieven voor fout hout

Kunststof damwanden, bamboe steigerplanken en meerpalen van accoya. Alle denkbare alternatieven voor fout hout zijn toegepast in de jachthaven van het Friese Akkrum. Een permanente tentoonstelling laat zien hoe het ook kan in de waterbouw.

Het initiatief voor de expositie over duurzame waterbouw komt van ir. Caspar
Bosma. De milieukundige die in zijn vrije tijd graag zeilt, maakt zich al jaren
zorgen over het illegale tropische hardhout dat hij langs de waterkant aantreft.
Een jaar geleden nam hij het idee serieus ter hand om de alternatieven eens
overzichtelijk naast elkaar te zetten in een praktijktoepassing. Want voor
partijen die het tropisch regenwoud willen ontzien, is het vaak moeilijk om de
verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. Een subsidie van de
stichting Doen en een welwillende houding van de beheerders van de jachthaven
van Akkrum betekenden al snel een flinke opsteker voor het project. Toen Bosma
materialenleveranciers benaderde, kreeg hij direct zoveel respons dat de schaal
van het project enorm toenam. Van een handjevol steigers en 50 meter
oeverbekleding groeide het naar de beschoeiing voor een compleet passanteneiland
met een omtrek van 240 meter met in totaal veertien steigertjes. Alle bedrijven
leverden het materiaal om niet. De aannemer, Leemburg Waterbouw, werd wel
betaald. Snelheid maken was er niet bij voor de aannemer, want het bleek erg
lastig om alle verschillende soorten beschoeiingen netjes op elkaar te laten
aansluiten. Gaandeweg werd ook besloten een aantal van de dertig jaar oude
hardhouten damwandplanken van de bestaande oeverbekleding te hergebruiken.
Ontdaan van de rotte bovenkant konden de planken van de noordoever op hun kop
weer de grond in aan de zuidkant van het eiland, waar de waterdiepte wat lager
is. “Ook een creatieve manier van hergebruik, die het tropisch regenwoud
ontziet”, aldus Bosma.

Levenscyclusanalyse

Naast bamboe, bekende en onbekende FSC-houtsoorten, techwood en andere
composieten, zijn in Akkrum ook damwanden toegepast van staal en beton.
Onderdeel van het project is dat er een levenscyclusanalyse wordt opgesteld van
alle gebruikte materialen. De materialen worden de komende vijftien jaar
gemonitord. Bosma: “Dan is het beter af te wegen wat voldoet in een bepaalde
situatie en wat niet.” De expositie morgen officieel geopend door Henk Kroes,
voormalig voorzitter van de Vereniging de Friese Elf Steden. Vanaf dat moment is
alles voor iedereen vrij te bezichtigen. Een duidelijk informatiepaneel en
bordjes op alle materialen wijzen volgens Bosma de geïnteresseerden de weg. Maar
op afspraak is hij ook bereid om een toelichting te geven. Bosma heeft de smaak
inmiddels goed te pakken. Hij wil een vergelijkbaar project opzetten voor
getijdehavens met een veel agressiever, zout milieu. Ook is hij in gesprek met
een tuinbedrijf waar hij de verschillende alternatieven voor fout tuinhout op
een vergelijkbare manier in de praktijk gaat tentoon stellen.

Reageer op dit artikel